"Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın getirdiği şeriatın hakaikı, fıtratın kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın rabıtalarına lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça, aralarında ittisal peyda..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Normal şartlarda bir hukuk metni, üzerinden zaman geçtikçe eskir, yetersiz olmaya başlar ve tedavülden kalkar.

İslam şeriatında ise tersi bir durum söz konusu.Yani İslam şeriatının üzerinden zaman geçtikçe tazeleniyor, güçleniyor ve önemi daha da bir artıyor. Yani İslam şeriatı zaman uzadıkça (ilerledikçe) ittisal peyda ediyor.

İttisal, burada bir şeyle birleşmek, uyum ve ahenk göstermek anlamına geliyor. Yani İslam şeriatı her döneme uygun, her zaman güncel ve her devrin yapısı ile uyum içinde oluyor. Bu da hukuki bir mucize oluyor.

Çünkü İslam şeriatı Allah’ın ezeli ilmi ve ebedi iradesi ile belirlendiği için eksik, noksan, eskime ve bozulma gibi beşere mahsus kusurlardan mücella ve mualladır. Allah bir hüküm verirken bin dört yüz yıl öncesi ve sonrasını nazara alarak veriyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...