Block title
Block content

"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş!" Allah'ın can alma ile görevlendirdiği bir meleğe tokat atmak -haşa- isyan manasına gelmez mi, nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşte bu mesleğe binaen, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın Hazret-i Azrâil Aleyhisselâma tokat vurması, hâşâ, Azrâil Aleyhisselâmın mahiyet-i asliyesine ve şekl-i hakikîsine değil ve bir tahkir değil ve adem-i kabul değil; belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekàsını arzu ettiği için, kendi eceline dikkat eden ve hizmetine sed çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur."(1)

Bu paragrafta da ifade edildiği gibi, Hazreti Musa (as)’in ölüm meleğine tokat atması, ölümden korktuğu ya da emre itaatsizlik anlamında değil, peygamberlik vazifesinin devam etmesini istemesi yüzündendir.

Diğer bir husus, Hazreti Musa (as)’in Allah katındaki derecesi ve makamı çok yüksek olduğu için, fıtrî celâletine ve hulkî celâdetine ve Cenâb-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen, ölüm meleğine bir tokat atmış.

Tabiri yerinde ise, bir paşayı bir çavuş tutuklamaya kalksa, paşa çavuşa karşı biraz mesafeli ve nazdar davranabilir. Hazreti Musa (as) da ölüm meleğinden daha yüksek bir makama sahip olduğu için, biraz da celalli bir karaktere sahip olmasının verdiği etki ile o anda hiddete gelerek bir tokat atmış. Yoksa -haşa- emre itaatsizlik anlamında bir karşı direniş değildir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, İkinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...