Block title
Block content

"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm'ın asâsına karşı kemâl-i şevk ile inşikak edip on iki gözünden on iki çeşme akıtan taşa işaret etmekle,.." Taştan, on iki pınar akmasının tarihi boyutunu ve hikmetini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hadiseyi haber veren âyet-i kerime:

“Hani, Mûsâ kavmi için su dilemişti. Biz de, 'Asanı kayaya vur.' demiştik, böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her kabile kendi su alacağı pınarı bilmişti. 'Allah’ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.' demiştik.”(Bakara, 2/60)

Su çıkarma mu’cizesi, Tîh sahrasında gerçekleşmiştir. Hazreti Mûsâ’nın (as.) kavmi bu sahraya geldiğinde susuzluk baş göstermiş, bunun üzerine Hz. Mûsâ (as.) Cenâb-ı Hakk’tan bir su ihsan etmesi veya yağmur göndermesi için duâda bulunmuştu. Bu duânın kabulüyle kendisine asasını taşa vurması emredilmiş, o da asayı hemen taşa vurduğunda on iki pınar fışkırmıştı. Her bir kabile, kendisine tahsis edilen pınardan içmiş, böylece aralarında bir ihtilaf, bir anlaşmazlık çıkmamıştı.

Tefsir âlimleri şu hususa önemle dikkat çekerler: Bütün hayır Allah’tandır. Bir hayra kavuşulması için iki şartın birleşmesi gerekir. Birisi, o hayrı Allah’tan dileyip duâ etmek, diğeri ise gerekli sebeplere teşebbüs etmektir. Bu su mu’cizesinde her ikisi bir araya gelmiş bulunuyor. Hem Hz. Mûsâ (as.) Allah’a duâ etmiş, yalvarmış, hem de İlâhî emir gereği asasını taşa vurmakla da sebeplere teşebbüs şartını yerine getirmiştir. Asayı vurmadan da her hangi bir yerden su fışkırabilirdi. Ama, arz ettiğimiz gibi, hayırlara kavuşmada manevî ve maddî iki şartın bir araya gelmesi de âdetullahtan idi.

Bu taşın keyfiyeti hakkında farklı rivâyetler var ise de üzerinde ittifak edilmiş bir görüş bulunmadığından, bunun “herhangi bir taş” olarak kabul edilmesi daha uygun bulunmuştur.

Âyette geçen “Allah’ın rızkından yiyin, için.” ifadesi hakkında iki ayrı görüş bildirilmiştir. Birisi, daha önce açlık çeken o kavme bıldırcın eti ve kudret helvası ihsan edilmişti, şimdi de su ihsan edilmiştir. Diğer görüşe göre ise, her ikisi de su mu’cizesine bakmaktadır; “Bu sudan hem ekinler elde edin, hem de o suyu için.”  demek olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...