"Hazret-i Musa Aleyhisselâmın asasına karşı kemal-i şevk ile inşikak edip on iki gözünden on iki çeşme akıtan taşa işaret etmekle,.." Taştan, on iki pınar akmasının tarihi yönünü ve hikmetini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hadiseyi haber veren ayet-i kerime:

“Hani, Musa kavmi için su dilemişti. Biz de 'Asanı kayaya vur.' demiştik, böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her kabile kendi su alacağı pınarı bilmişti. 'Allah’ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.' demiştik.” (Bakara, 2/60)

Su çıkarma mucizesi, Tîh sahrasında gerçekleşmiştir. Hz. Musa’nın (as.) kavmi bu sahraya geldiğinde susuzluk baş göstermiş, bunun üzerine Hz. Musa (as.) Cenâb-ı Hak’tan bir su ihsan etmesi veya yağmur göndermesi için duada bulunmuştu. Bu duanın kabulüyle kendisine asasını taşa vurması emredilmiş, o da asayı taşa vurduğunda on iki pınar fışkırmıştı. Her bir kabile, kendisine tahsis edilen pınardan içmiş, böylece aralarında bir ihtilaf, bir anlaşmazlık çıkmamıştı.

Tefsir âlimleri şu hususa ehemmiyetle dikkat çekerler:

Bütün hayır Allah’tandır. Bir hayra kavuşulması için iki şartın birleşmesi gerekir. Birisi, o hayrı Allah’tan dileyip dua etmek, diğeri ise gerekli sebeplere teşebbüs etmektir. Bu su mucizesinde her ikisi bir araya gelmiş bulunuyor. Hem Hz. Musa (as.) Allah’a dua etmiş hem de İlâhî emir muktezası asasını taşa vurmakla da sebeplere teşebbüs şartını yerine getirmiştir. Asayı vurmadan da herhangi bir yerden su fışkırabilirdi. Ama arz ettiğimiz gibi, hayırlara kavuşmada manevi ve maddi iki şartın bir araya gelmesi de âdetullahtan idi.

Bu taşın keyfiyeti hakkında farklı rivayetler var ise de üzerinde ittifak edilmiş bir görüş bulunmadığından, bunun “herhangi bir taş” olarak kabul edilmesi daha uygun bulunmuştur.

Ayette geçen “Allah’ın rızkından yiyin, için.” ifadesi hakkında iki ayrı görüş bildirilmiştir. Birisi, daha önce açlık çeken o kavme bıldırcın eti ve kudret helvası ihsan edilmişti, şimdi de su ihsan edilmiştir. Diğer görüşe göre ise, her ikisi de su mucizesine bakmaktadır; “Bu sudan hem ekinler elde edin, hem de o suyu için.” demek olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...