"Hazret-i Şeyhin vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehl-i velâyetçe kabul edilen üç evliya-yı azimenin en âzamı o Hazret-i Gavs-ı Geylânî’dir..." Peki, Peygamberimiz, diğer peygamberler ve sahabeler de hayatta gibi tasarruftalar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mercuhta sabit olan kemal bir sıfat, racihte haydi haydiye sabit olur." mülahazasınca; Hazreti Gavs'ta sabit olan tasarruf sıfatı, elbette ki ondan daha yüksek makamda bulunan nebilerde ve sahabelerde de sabit olacaktır.

Peygamber Efendimiz (asm)'in manen hay ve mutasarrıf olması, izah ve ispata lüzum kalmayacak kadar zahir ve kat'idir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi terbiye ve tasarrufu şöhret kesp edip, hemen hemen bütün evliyalar, seyrü süluklarında bundan bahsetmişler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...