Block title
Block content

Hazreti Âdem'e öğretilen esmanın tafsilatının, Hz. Muhammed'e öğretilmesi ne demektir? Peygamber Efendimize bütün ilimler mi öğretildi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Âdem (as)'e verilen talim-i esma mucizesi, eşyanın isimlerinin öğretilmesi mucizesidir ki, bunun birkaç yönü vardır:

Birincisi; Hazret-i Âdem (as)’e  eşyanın isimleri, sıfatları ve ne işe yaradıkları öğretilmiştir ki, insanlık bu mucizeyi fen ilimleri ile taklit etmeye çalışıyorlar. Malum, fen ilimleri eşyanın sıfat ve faydalarını inceler.

İkincisi; insanın kâinata halife olduğunu ispat için zuhur ediyor bu mucize. Tabi sadece bir isim talimi değil, bu isimlerin tecellilerine mazhariyet de söz konusudur. Yani insan, Allah’ın bütün isimlerine kabil ve münfail bir varlıktır ve bu cihetle bütün mahlukattan üstündür.

Üçüncüsü; bu mucize insanlığın terakki ve gelişimine bir mukaddime ve basamaktır. Yani bugünkü teknik ve fen ilimleri, bu mucize temeli üzerine bina olmuştur. Bu mucizenin böyle şümullü bir yönü vardır. İnsanlığa bakan en önemli cihetlerinden birisi de bu yönüdür. İlk adım son adımın pederidir. Bir yere varmak için ilk adım en önemli adımdır. İşte bu mucizenin böyle bir ehemmiyeti bulunuyor.

Dördüncüsü; Hazreti Âdem (as) hem ilk insan hem de İlk Peygamber olması hasebiyle, Allah’ın isimlerini tafsilatı ile hem biliyordu hem de üzerinde izhar ediyordu. Lakin peygamberlerin de kendi aralarında makam farkı olduğu için, Hazreti Âdem (as)’in  Allah’ın isimlerine olan mazhariyeti ile Peygamber Efendimizin (asv) mazhariyeti arasında büyük bir makam farkı vardır. Yoksa, Hazreti Âdem (as) isimleri yüzeysel, Hazreti Peygamber (asv) derinlemesine biliyordu yaklaşımı yanlış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...