Hazreti İsa'yı kimlerin tanıdığı hususunda bilgi verir misiniz? Mehdiyi de ancak yakınları mı tanıyacak, bu durumu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti İsa (as)’in indiği ve deccalı manevi olarak öldürdüğü muhakkaktır; lakin kim olduğu ve kimler tarafından görüldüğüne dair ne Risale-i Nurlarda, ne de yazılı hatıra kaynaklarında bu konu hakkında herhangi bir malumat yoktur.

İster vakıf ağabeyler olsun, ister başka Nur talebeleri olsun, bu hususta senetsiz ve delilsiz bir şeyler söylüyor iseler, bunlar şahsi ve indi fikirlerdir. Bu şahsi ve indi fikirler ise; Risale-i Nurları ve Nur cemaatinin genelini bağlamaz. Yok kati olarak ispat ederim, delil ve senedim şudur, diye ispat edebilirler ise, o zaman hepimizin kabulüdür.

Risale-i Nurların, ister Üstad'ın döneminde olsun, ister şimdi, ister daha sonra olsun; milyonlarca hakiki talebeleri ve şakirtleri olmuştur ve olacaktır. Bunun adedini belli bir zümreye hasr etmek, pek makul bir yaklaşım değildir. Lakin Üstad'ın ve çok yakın olan talebelerinin, Hazreti İsa (as)’ı görmüş olması mümkün ve muhtemeldir.

Mehdi ve deccal gibi şahıslar, hadislerde müphem ve müteşabih ifadeler ile anlatıldığı için, herkes bu zatları bu isim ile bilmeyecekler; ancak başka isimler ile bilecekler. Bu zatların gerçek kimliği; ancak tahkiki iman nuru ile anlaşılacaktır ki, Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini verdiği için, inşallah her Nur talebesi hem Mehdi (ra)’ı hem de deccalı iman nuru ile bilip tanıyacaklar. Bunu belli bir zümreye hasretmek doğru bir yaklaşım değildir.

Bugün Risale-i Nurları az çok anlayan herkes, Mehdi ve deccal konusunu çözümleyebiliyor, bu meseleyi anlaşılmaz hale getirmenin bir anlamı da yoktur. İnşallah Risale-i Nurların bereketi ve nuru ile herkes bu meseleleri anlayabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...