Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'a karşı olan hissiyatı ile ilgili anlatılmak istenilen nedir? İmam-ı Rabbani'nin bu konudaki düşüncesi nedir, ayrıca mektupta anlatılmak istenilen ana düşünceyi (şefkat-aşk mukayesesi) izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sekizinci Mektup, şefkat konusunu ele almaktadır. Ancak, zaman zaman şefkat ile karıştırılan aşk konusu üzerinde de durmaktadır. Tarihte bunun çarpıcı misallerinden biri olarak da İmam Rabbani Hazretlerinin bir tespitini ele almaktadır. Şöyle ki;

"Hazreti Yakup (as)'un Hz. Yusuf (as)'a karşı olan şiddetli hissiyatı ne olabilir? Evlad'a karşı bu şekilde bir muhabbet eğer aşk ise, peygamberlik makamına uygun gelmediği için, alimler arasında faklı yorumlara sebep olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri ise şu yorumu yapmaktdır.

"Hazreti Yusuf (as)'un güzelliği dünyevi güzellik cinsinden değildir ki ona olan aşk yanlış olsun. O uhrevi bir güzelliktir. Uhrevi bir güzelliğe olan bir aşk peygamberlik makamıyla tezat teşkil etmez."

Üstadımız ise bu yorumu bir tevil olarak görmekte ve kendi kanaatini (mealen) şöyle ifade etmektedir:

"Hazreti Yakubun (as) Hazreti Yusuf (as)'a olan şiddetli hissiyatı bir aşk değildir, o şefkattir. Şefkat ise paygamberlerde en yüksek dereceda bulunur."

Aşk ve şefkat arasındaki farklar için şunları ifade edilebiliriz:

1. Aşk karşılık ister, şefkatte ise karşılık beklemek yoktur.

2. Aşk menfaat üzerine bina edilir; şefkatte ise sadece ve sadece Allah rızası esastır.

3. Aşk hususidir, şefkat ise umumidir.

4. Bir çocuğa olan aşk, sadece ona mahsus kalırken, şefkat olunca bütün çocukları ihata eder.

5. Aşık mahbubunu yüceltirken gayrısını tenzil eder, aşağılar. Ancak şefkat ise, mahbubu sayesinde diğer varlıklara da sirayet eder.

6. Aşkta ümitsizlik ve karamsarlık vardır. Şefkatte ise, menfaat olmadığı için ümitsizlik yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...