Block title
Block content

"Hem âdet perdesi tahtında ve zeminin altında hârikulâde olan tasarrufat-ı İlâhîye, icmalen gösterilsin." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir risalede, “Kur’ân'ın keskin beyanatıyla ülfet perdesini yırttığı” beyan edilir. İnsanlar, alışkanlık ve görenek belasıyla, bu âlemdeki nice kudret mu’cizelerine hakkıyla bakamazlar; üstünkörü nazar eder ve gaflet içinde ömür sürerler. Ağaçtan meyvenin çıkmasına da topraktan ağacın çıkmasına da hayret etmezler. Bu sebeple,  İlâhî ferman, devenin yaratılışından, bulutların yağmur taşımasına, güneşin lamba ve kamerin kandil olmasından insanın ana rahminde geçirdiği safhalara kadar, nice kudret mu’cizelerini ve rahmet tecellilerini önemle nazara verir.

Bu âyetlerde, zeminin yüzünde olduğu gibi altında da harika icraatlar yapıldığına dikkat çekiliyor. Taşlardan akan suları, ağaçlardan çıkan meyveler gibi seyretmemiz isteniyor. Suların toprak alında bir nizam ile dolandığına, muhtaç beldelere hikmetle sevk edildiğine ve yine bir ölçü ve mîzan ile insanların ve hayvanların istifadesine sunulduğuna  dikkat çekiliyor. Bedeninin üçte ikisi su olan insan için, suyun ne kadar büyük bir nimet olduğu ders verilmiş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...