Block title
Block content

"Hem akıl ona yüksek maksatlar ve bâki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır." ifadelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki herşey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belâları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyâcâtı pek ziyadedir. Hem tenbel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekâlifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kâinatla alâkadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı, mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve bâki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır."

"İşte, bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin dergâhına niyazla, namazla müracaat edip arzıhal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem; ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinat olduğu bedâheten anlaşılır."(1) 

İnsanın aciz ve fakir bir vaziyette yaratılmasının sebebi, aciz ve fakir olmayan Allah’ı bilebilmesi ve bulabilmesi içindir. Namaz ise insan ile Allah arasında bir nispet bir adaptör bir bağdır. İnsanın günde beş vakit namaza muhtaç olması ve bunun farz kılınmasının sırrı bu yüzdendir.

Yani namaz insanın belini kıracak, ruhunu incitecek, kalbini boğacak, vicdanını sıkacak dünyevi hal ve durumlardan kurtarıp, Allah’ yönelten ve Onun ile buluşturan bir bağ ve bağımlılık vesilesi oluyor. Yani namaz insan için bir istinat ve istimdat noktası oluyor. İnsanın elinin yetişemediği şeyleri Allah’tan istemeye bir araç ve vesile oluyor.

Namaz insanın nazik ve narin fıtratını koruyan bir fanus bir muhafız oluyor. Namazı terk edenler namazın bu koruyucu faydalarından mahrum kalıyor ve hayatın ağır yükleri altında eziliyorlar.

Namaz insanın kısa eline uzun el oluyor, kısa ömrüne uzun ömür bahşediyor, yani sevabı ile ebedi cenneti kazandırıyor, kısa sabrına dayanak noktası oluyor vesaire.

Namazın bu denli manevi etki ve faydaları bulunuyor.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...