Block title
Block content

"Hem, anlarsın ki, şu fânî masnuât fenâ için değil. Bir parça görünüp, mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki, vücudda kısa bir zaman toplanıp, matlûb bir vaziyet alıp; tâ sûretleri alınsın, timsâlleri tutulsun, mânâları bilinsin, neticeleri zapt..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem anlarsın ki, şu fâni masnuat fena için değil; bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki, vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, mânâları bilinsin, neticeleri zaptedilsin. Meselâ, ehl-i ebed için daimî manzaralar nesc edilsin. Hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun."(1)

Mekân bir sahne, zaman bu sahnenin müddeti, eşya ve mahlukat ise bu sahnede sergilenen birer hüner, birer sanattırlar. Bu sanatlar zaman ve mekân kaydına girdikten sonra, ölüm ve zeval kanunu ile beka alemine intikal ettiriliyorlar.

Yani şu kainat sahnesinde sergilenen hiçbir eşya yok olmuyorlar, kaybolup gitmiyorlar, beka aleminde ebedi bir manzara olmak üzere ve bir müze tadında sergilenmek için kaydediliyorlar. Yani şu fani masnuat yok olmak için yaratılmadıkları gibi bir parça görünüp, mahvolmak için de yaratılmamışlar.

Zaman ve mekân sahnesine çıkan bütün eşya, zaman ve mekân sahnesinden çekildikten sonra yok olmuyorlar, varlıklarını başka boyutlarda devam ettiriyorlar. Yani eşya ve varlıklar zeval ve fena ile yokluğa gitmiyorlar, beş cihetle kayıt altına alınıyorlar.

Birisi; İlahi ilimdeki ayan-ı sabit, yani Üstad'ın ifadesi ile "vücud-u ilmi ve manevidir ki; her şeyin kaydı burada bulunmaktadır." Eşya ve mevcudat canlı bir levha şeklinde bu ezeli ilimde varlıklarını ilmi ve manevi olarak sürdürüyorlar.

İkincisi; ezeli ilmin bir tecellisi olan levh-i mahfuzdur ki, her şey burada da kayıtlıdır. Lakin maddi ve harici bir cisim şeklinde değil, ilmi ve manevi bir şekildedir.

Üçüncüsü; meleklerin kamerası ile her şey kaydediliyor. Kiramen katipleri gibi.

Dördüncüsü; insanların kendi hafızasında kayıtlı olmasıdır.

Beşincisi; cennette eşyanın aynı ile iade edilip orada bir müze şeklinde bulunmasıdır. Evet kainatta ve dünyadaki her şey ahirette bir menzil olup, hatıra türünden aynı ile muhafaza edilecektir. Bu anlamda eşya maddi varlıkları ile bulunacaklar.

İnsanın dünyada ülfet ve ünsiyet ettiği şeyleri, cennette sinema şeklinde seyretmek istemesi çok manidar ve kuvvetli bir arzudur. Türkiyedeki tarihi eserleri görmek için ta Amerikadan buraya masraf edip gelmek; bu duygunun ne kadar esaslı bir duygu olduğunu gösterir. İnsan da cennette dünya ve dünyadaki hadiseleri bir müze tadında seyretmek isteyecektir. Bu yüzden kainatın her ahvali kayıt altına alınıyor ta ki seyredilebilsin. 

Zaman ve mekânın en küçük anı bile beş şekilde kayıt altına alınıyor ve bu yönü ile ölümsüzleşiyorlar.

(1) bk. Sözler,  Onuncu Söz, Altıncı Hakikat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

casper97
Cennette her şeyin buluncağı ve varlığına devam etceğinin ayet ve hadis olarak kaynağı var mıdır ? O zaman Cennette dünyadaki pis şeylerde mi girecektir ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır."(Tirmizi, Cennet 11)
"Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüz yıl gölgesinde yürüse onu katedemez. İstersiniz şu ayeti okuyun: "Daimi gölgededirler, çağlayıp duran su başlarındadırlar."
 (Vakıa 30-31)." (Tirmizi, Tefsir, Vakıa, Cennet 1)
"Cennetlikler Cennet'e girdiği zaman Allah (c. c.) şöyle buyuracak: "Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?" Cennetlikler de şöyle derler: "Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı, bizi Cennet'e koymadın mı, bizi Cehennem'den kurtarmadın mı? (o yeter)." Rasûlullah sözlerine devam buyurarak: "Cenâb-ı Hak perdeyi kaldırır, Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiç bir şey verilmiş olmaz." (Müslim'in rivayeti, et-Tâc, V, 423).

"Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada, benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler: "Bizler ebedileriz, hiç ölmeyiz! Bizler nimetlere mazharız, fakr bilmeyiz! Rabbimizdan razıyız, mükedder olmayız! Kendisinin olduğumuz beylerimize ne mutlu!"(Tirmizi, Cennet 24)
Ve benzeri hadis ve ayetler cennette her nimetin verileceği ve bu durumun ebedi olacağı vurgulanmaktadır. Cennette dünya da ki pis ve çirkin şeyler bulunmayacak çünkü orası nezih ve saadet yurdudur. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
casper97
Yok benim anlatmak istediğim yani Cennette Alem-i Şehadette , Alem-i Misalde ki her şey Cennette varlığına devam etcek eşya aynı ile teslim edilecek maddi olarak bunun kaynağı nedir diye sordum .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kaynaktan kastınız dünya da ki sebep sonuç ilişkisi ise cennette bu ilişki olmayacak zira cennette her şeyin yaratılması bizzat İlahi kudret ile olacak. Yani her şey zamansız ve müddetsiz aniden yaratılacak. Açıkçası sorunuzu anlamakta zorluk çekiyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...