"Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla mâruf yedi kıt'ası,.." cümlesini açıklar mısınız, "iki Asya" neresidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla mâruf yedi kıt'ası,.."(1)

Dünyanın yedi kıtası şunlardır: Afrika, Antarktika, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya, Avrupa ve Asya, birlikte Avrasya olarak adlandırılmaktadır.

Üstad'ın ifadelerinden, Antarktika kıtasının Asya kıtasına dahil edildiği anlaşılıyor. Bu bir yuvarlama ifade olduğu için, burada önemli olan husus kıtaların isim olarak sayılması değil, yedi rakamına yapılan vurgudur. Şayet konunun makamı kıtaların ismi olsa idi, Üstad Hazretleri bunu isimleri ile ifade ederdi.

Diğer muhtemel bir mana ise; Asya kıta olarak en büyük kıtadır. Bu kıta doğal olarak Uzak Doğu ve Orta Doğu şeklinde iki kültürel iklimden hasıl oluyor. Yani Asya kıtası kültürel ve medeniyet olarak iki ayrı kıta gibidir. Antarktika kıtasında hayat ve medeniyet pasif olmasından dolayı, kıta sınıfından değil kara parçası olarak değerlendirilebilir. O zaman Asya, Uzak ve Orta Doğu şeklinde iki kıta Antarktika da kıta sayılmaz ise rakam yine yedi oluyor. Kara parçası coğrafi bir terim iken, kıta tabiri medeni ve sosyolojik bir tabirdir.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...