"Hem bazan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde, Cenâb-ı Hak hakkında fena sözler söyler." Fena sözlerden maksat, hayale gelen küfür ve şetm mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fena sözler, genel bir kavram olup İslam’da çirkin addedilen her şey bu kavramın içine girer. Bunlar küfür, şirk, hakaret, müstehcenlik, galiz ve çirkin hayaller şeklinde sıralanabilir.

Üstad Hazretlerinin vesvese bahsinde dediği gibi, vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için, insanı mesul etmez. Tek zararı; mesul oldum zannına düşüp ümitsizliğe kapı açmaktır.

Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi, kalbin müteessir olup üzülmesidir. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez ve mutsuz olmaz. Demek bir insan şeytandan gelen vesveseden üzülüp sıkılıyor ise, bu onun kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...