“Hem bazen kemâl-i intizâmı ve nihayet adli ve gâyet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için, en büyük ve kuvvetli esbabı, ...” buyruluyor ve meselenin ispatı için bir örnek veriliyor. Bu konuyu biraz daha izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem bazen kemâl-i intizâmı ve nihayet adli ve gâyet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için, en büyük ve kuvvetli esbabı, en küçük ve zaîf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar; düşürtmez, tecavüz ettirmez.”

Söz konusu ayet-i kerimenin meali şöyledir:

“…Eğer Peygamber’e karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü’minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.” (Tahrim, 66/4)

Ayet-i kerimenin baş kısmında ise şöyle buyrulur:

"(Ey peygamber’in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah’a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı..."

Metinde geçen “en küçük ve zaîf bir şey” Peygamber Efendimizin (asm) iki hanımı, “en büyük ve kuvvetli esbab” ise Allah’ın yardımıyla birlikte Cebrailin, salih müminlerin ve meleklerin de yardımıdır.

Ayetlerin sebeb-i nüzulü ne olursa olsun, hüküm umumîdir. Yani, Peygambere (asm) karşı gelenler ve bu konuda birbirine arka çıkanlar bilmelidirler ki Onun yardımcı Allah’tır. Cebrail, salih müminler ve melekler de ona arka çıkar ve yardım ederler.

Nüzul sebebi hakkında bir tefsirden kısa bir nakil yapmakla yetinelim:

Peygamber Efendimiz (asm.) zevcelerinden birine bir sır söylemiş o da bunu bir diğerine sızdırmıştı. Sonunda diğer ezvac-ı tahirat da buna muttali oldular. Ve Resullulh Efendimiz (asm.) yemin ederek hanımlarıyla bir ay kadar görüşmedi. Bunun üzerine hanımları çok rahatsız oldular, bir ay kadar süren bu yasak üzerine yaptıklarına pişman olup günlerce gözyaşı döktüler.

Surenin birinci ayetinde,

“Ey peygamber! Allah’ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun?”

buyrulmuş, dördüncü ayette ise peygamber hanımlarının tövbe etmeleri istenmiş ve ayetin devamında

“…Eğer Peygamber’e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü’minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.”

buyrulmuştu.

Bu ayet-i kerime nazil olunca, Allah Resulü (asm) yeniden normal aile hayatını sürdürmeye başladı. Bu ayette Bediüzzamanın ifadesiyle,

“Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var.”

Yani, Peygamberimize (asm) karşı birlikte hareket etmeleri sebebiyle hanımlarına tehdit içeren bir ikaz yapılmakla birlikte, Peygamberimize (asm) de Allah’ın helal kıldığı görüşmeyi terk etmemesi bildirilerek “ezvacın hukuku” muhafaza edilmiş oluyor.

“Üstünde tutar; düşürtmez, tecavüz ettirmez” ifadesi, Tûr dağının Musa aleyhisselamın ümmeti üzerine kaldırılmasını hatırlatıyor. Bu hadise Bakara Sûresi 63. ayette şöyle haber veriliyor:

“Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve “Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)” demiştik.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...