"Hem beyan ettiği kemal-i mutlak olan vahdaniyet-i İlahiye ve hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye, bütün hakaik-i âlemin hüsün ve kemaline muvafık ve mutabık olduğundan; o, davasında elbette sadıktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem beyan ettiği kemâl-i mutlak olan vahdâniyet-i İlâhiye ve hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye, bütün hakaik-i âlemin hüsün ve kemâline muvafık ve mutabık olduğundan, o, dâvâsında elbette sâdıktır."

"Demek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdâniyet-i İlâhiyeye ve saadet-i ebediyeye bir burhan-ı nâtık-ı sâdık ve musaddaktır."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in en büyük davası tevhit ve haşirdir.

“Kemâl-i mutlak olan vahdâniyet-i İlâhiye” tevhit anlamına gelirken “hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye” de haşri yani ahiret hayatını ifade ediyor.

Tevhit ve ahiret inancı ise “hakaik-i âlemin hüsün ve kemâline muvafık ve mutabıktır” yani, kainatın bütün yapısı, gerçekleri, mükemmellikleri, güzellikleri incelendiğinde tevhide ve ahirete işaret etiğini görüyoruz. Risale-i Nur'un tevhide dair risaleleri ve Onuncu Söz bu cümlenin açılımı ve izahı niteliğindedir.

Mesela, kainattaki bütün güzellikler ve mükemmellikler, Allah’ın sonsuz cemal ve kemaline işaret eden birer ipuçları niteliğindedir.

Kâinatın Rabbinin bir olması hem akıl açısından hem kalp açısından hem de duygular açısından mutlak kemaldir, aksi ise kemalsizlik olur. Hiçbir aklıselim vicdanı temiz duygusu salim insan vahdet fikrine karşı çıkmaz. Çünkü vahdet fikri kökü derin ve bütün kâinatı kuşatmış üstün bir hakikattir. Yani mutlak ve mükemmel bir bakış açısıdır.

Hatta vahdet hakikati mükemmelliğin merkezi ve kaynağı diğer kemaller ise bundan akan kırıntı ve işaretler türündendir. Bu sebeple tevhide dayanmayan kemal devamsız ve önemsiz kemaldir.

Hem Peygamber Efendimiz (asm)'in tevhitten sonraki ikinci büyük davası ise ahiret inancıdır. Evet, saadet-i ebediye hayr-ı mutlaktır. Yani ahiret inancı her yönü ile hayırlı her yönü ile güzel her tarafı ile hikmetlidir. Kimse çıkıp "ahiret hayatının şu şu gibi zarar ve şerleri vardır" diyemez. Yani ahiret inancı insan için yan etkisi bulunmayan mutlak bir ilaçtır, mutlak bir iyilik mutlak bir hayırdır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Dokuzuncu Nükteli işaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...