"Hem bin üç yüz otuz dört (1334) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu." Burada neden bahsediliyor, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى اْلاٰخِرَةِ işaretiyle, bu asır hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye, ehl-i İslâma da bilerek, severek tercih ettirdi."

"Hem bin üç yüz otuz dört (1334) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i İslâm içine de sokuldu. Evet عَلَى اْلاٰخِرَةِ cifir ve ebced hesabıyla bin üç yüz otuz üç (1333) veya dört ederek, aynı vakitte, eski Harb-i Umumîde İslâmiyet düşmanları galebe çalmakla, muahede şartlarını, dünyayı dine tercih rejimi mebdeine tevafuk ediyor. İki üç sene sonra bilfiil neticeleri görüldü."
(1)

Hicri 1334 yaklaşık olarak miladi 1916 yılına tekabül ediyor ki, Osmanlının yıkıldığı ve yerine laik esaslı yeni bir rejimin kurulmasına yakın bir zaman dilimidir.

Laiklik ve sekülerizm dünyanın dine tercih edildiği ve dini değerlerin dışlandığı ya da kalbe hapsedildiği bir dünyevileşme hareketidir. Bu akımlar bu maddeci asrın adeta dini haline gelmiş ve insanların ekserisi direk ya da dolaylı olarak bu akımların tesiri altına girmişlerdir. Osmanlının yerine tesis edilen yeni rejim, bu esası bütün şiddeti ile uygulamış ve çok insanların dinsizliğine sebebiyet vermiştir.

İnsanlık için böyle azametli bir tehlikenin Kur’an tarafından işari ve remzi olarak ifade edilmemesi, belagat ve fesahat açısından mümkün değildir. Hatta ayetin zahiri manası en az batini manası kadar bu akımlardan ve onların insanlık açısından ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyor diyebiliriz.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (74. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...