"Hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, mânâda o küçücük kulak ve lisanlara kemâl-i intizamla gelip, çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik lisanlardan,.." Hava zerresinin düzenli hareket ettiğinin izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yüz kişiyi onar metrelik aralıklarla dizsek ve birinci sıradaki kişi yanındaki kişiye Türkçe bir cümle söylese ve o da sıralı bir şekilde yanındakilere söyleseler ve her defasında farklı bir şive ve dil ile cümleler söylense, mesela cümleler İngilizce, Rusça, söylense, yine o sesli cümle en sondaki adama aynı ile ulaşır.

Burada cümleyi taşıyan insanlar değil hava zerreleridir. Şayet o yüz kişinin bulunduğu ortamdan hava atomları temizlenmiş olsa, o cümlenin nakli mümkün olmazdı. Ya hava zerreleri hem Rusça hem Türkçe hem de İngilizceye hakim diyeceğiz ya da "bütün bu ağır işleri ona gördüren ve yaptıran bir İlahi kudret var" diyeceğiz.

Ses, havada yayıldığı gibi sıvılarda da yayılır. Denizde yaşayan bazı canlılar bu sayede iletişim kurarlar. Fakat ses boşlukta yayılmaz. Örneğin: uzaydaki büyük patlamalarda ses duyulmaz.

Ses Neden Boşlukta Yayılmaz?

Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. "Elektromanyetik dalgalar", yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da yayılabirler. "Mekanik dalgalar" ise, enerjilerini aktarabilmek için ortam taneciklerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden boşlukta (örneğin uzayda) yayılamazlar. Ses dalgaları da mekanik dalgalar olduklarından, yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyarlar.

Görüldüğü gibi sesler bir hava atomundan öbürüne intikal ederek yayılıyor. Bu da her bir kelime ve cümlenin her bir zerre tarafından bilinmesini ve alınmasını netice veriyor ki bu açık bir kudret mucizesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...