"Hem bir şeyi reddetmek ayrıdır ve ilmen kabul etmemek veya amel etmemek bütün bütün ayrıdır." cümlesini izah eder misiniz? Reddetmek ile kabul ve amel etmemek arasında fark var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, mecliste bir kanun kabul edilip yürürlüğe konuluyor. Ama bu kanuna ülkede birçok kesim ve aydın karşı çıkıyor ve bu kanunu ilmen eleştiriyor, hatta benimsemediğini ifade ediyor. Bu demokrasilerde bir fikir ve vicdan hürriyeti olarak kabul edilip fazilet olarak değerlendiriliyor.

Aynı şekilde Üstad Hazretleri de o dönemde uygulanmak istenen haksız ve keyfi kanunları eleştiriyor, onları ilmen hatta amelen kabul etmiyor. Mesela, şapka giyme kanununa uymamak için kendini ücra köşelere tecrit ediyor. Devlet, evinin içine girip zorla "Şapka giyeceksin." derse, bu bireyin özgürlük ve mahremiyet alanına tecavüz olur ki bu ne cumhuriyet ile ne de demokrasi ile bağdaşmaz.

"Reddetmek" tabiri, siyasi ve kamusal alana huruç, yani savaş açma anlamı taşıyor. Üstad Hazretleri hayatının hiçbir döneminde böyle bir tavır sergilememiş, talebelerini de bundan şiddetle men etmiştir.

Özetle, reddetmek devlete başkaldırmak anlamı taşırken, ilmen ve amelen kabul etmemek ise, yapılan keyfi uygulamaları fikir ve yaşayış ile protesto etmek anlamı taşır, ikisi arasında çok fark var.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...