"Hem bu fakr u zaruret zamanında, aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayr-ı meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti, vicdanı varsa acılaştırıyor. " cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların büyük bir kısmının fakirlik ve zaruret içinde inlemesi ve acı çekmesi, vicdanı bozulmamış, lakin haram yoldan para kazanan ve lezzet almaya çalışan bir insanın lezzetini kaçırır, onun o surî ve maddî lezzetini parça parça eder.

Buradan şu netice çıkıyor; zerre kadar insanî bir vasfı olan bir adam, insanların çoğu açlık elemi çekerken, haram bir surette keyif ve lezzet süremez. Şayet sürüyorsa, onda insanlık ve vicdan namına bir şey kalmamış demektir. İnsanların acı çektiği bir ortamda keyif ve lezzet peşinde koşulamaz. Bu ancak hayvanlarda olur. Zira hayvanların akıl ve şuuru olmadığı için, hazır lezzetlerini hiçbir şey bozamaz.

Üstad Hazretlerinin, bahsin devamındaki şu cümlesi meseleyi özetliyor:

"Hem, yüz aç adamın huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...