Block title
Block content

"Hem bu kâinatı bu kadar mucizât-ı san’atla tezyin eden o Zât-ı Hakîm-i Zülcelâl, elbette, bilbedâhe, zîşuurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibâdına mübelliğ ve imam yapacaktır." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainatı kendi isim ve sıfatlarını göstermek ve tanıtmak için mükemmel bir sanatla yarattı. Yalnız insan soyut aklı ile bu mesajı ve sanatı, yani kainat üstünde tecelli eden isim ve sıfatları göremiyor ve  okuyamıyor. Bu mesajı ve sanatı anlamak için bir muallime bir tercümana ihtiyaç var. İşte Allah kainattaki bu tecellileri insanlığa ders verip okutacak bir kitap ve muallim gönderiyor ki, bu kitap Kur’an ve muallim de Hazreti Muhammed (asm)'dir.

Hazreti Peygamber (asm) hem kainat kitabını  insanlığa ders veren bir muallim hem de kendi zatı itibarı ile Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını üzerinde gösteren küçük bir kainat, parlak bir aynadır.

Evet, onun tavrı, ahlakı, konuşması, susması, oturması ve kalkması tamamı ile Allah’ın isimlerinin manasını ders veren canlı bir okul gibidir. Kainatta azametle tecelli eden İlahi isimler Hazreti Peygamber (asm)'in mahiyet aynasında  daha görünür ve okunaklı bir şekilde  tecelli ediyor.

Öyle ise biz onun sünnetini taklit ettiğimiz ölçüde İlahi isimleri üzerimizde göstermiş ve ilan etmiş oluyoruz. Yani o ilahi bir model olup, ilahi maksat ve manaları canlı bir şekilde insanlara gösteren levha gibidir. Mesela, onun maddi ve manevi temizliğe dikkat etmesi ve bu konuda insanlara örnek olması Allah’ın Kuddüs isminin bir ilanı oluyor. Diğer isimleri de bu şekilde kıyaslayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...