"Hem bu üç vezâifi birden bir şahısta, yahut cemaatte bu zamanda bulunması..." üç vazifeyi üç farklı mehdi yapacak diyorlar, ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'u tahkik ettiğimizde, hadislerde ifade edilen Mehdi-i Azam tek bir şahsiyettir ve iman vazifesini ifa eden şahıs o olacaktır. Ondan sonra hayat ve şeriat vazifelerinde onun cemaati ve cemaat içinden çıkan mümtaz talebeleri ya da talebesi vazifeli olacaktır.

"Bu üç vezâifi birden bir şahısta, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, âdetâ kabil görülmüyor. Âhir zamanda, Âl-i Beyt-i Nebevînin (a.s.m.) cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazret-i Mehdîde ve cemaatindeki şahs-ı mânevide ancak içtima edebilir..." (1)

İman: Materyalist ve inkarcı felsefe tarafından zedelenen ya da zaafa uğrayan inancın yeniden ihya ve inşa edildiği sürecin adıdır, iman devresi. Malum olduğu üzere, bütün ahlak ve ibadetler iman gücü üzerine inşa edilir. İman temeli zayıfsa ahlak ve ibadet binası da çürük demektir. Bu sebeple mehdi bizatihi fikirleri ve eserleri ile iman aşamasına teksif-i mesai edecektir.

Hayat: İman temelinin atılmasından sonra, ibadet ve ahlakın hem birey üzerinde hem de toplum üzerinde hayata geçirilmesine hayat evresi deniliyor. Artık insanlar imanın gereği olan ibadeti üzerinde gösteriyorlar demektir.

Şeriat: İslam’ın hem siyasi hem sosyal hem de iktisadi sahada kurumsal bir güç haline gelmesidir. Asr-ı saadet'te Selçuklu ve Osmanlılarda olduğu gibi, İslâm zamanın ilcaatlarına uygun bir şekilde yeniden siyasal bir güç haline gelecektir. Bu süreç iman ve hayat evrelerinin tedrici ve tabi bir neticesidir.

Bizim kanaatimize göre bütün İslâm ülkeleri, NATO ve Birleşmiş Milletler örneğinde olduğu gibi bir çatı altında, askeri ve siyasi bir güç haline gelip bütün dünyaya İslâm’ın şefkat ve adaletini tesis edecekler. Bu güzel günlerin yakın olduğunu ve emarelerinin yavaş yavaş çıkmaya başladığını ümitle bekliyoruz inşallah.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (117. Mektup)

İlave bilgi için tıklayınız:

- MEHDİ GELMİŞ MİDİR?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
şuan hangi merhaledeyiz.bu zamanımızla ilgili risale-i nur bize hangi perspektifi sunuyor. neler yapılabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsanların farzları işlemesi, günahlardan kaçınması ve güzel ahlak seviyesi ne ise biz o seviyedeyiz demektir. Bu açıdan bakacak olursak daha pek iç açıcı bir durum görünmüyor kanaatindeyiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474
Hoca Haşmete yazılan müceddidle ilgili bu mektubun Mehdinin üç vazifesi şeklinde izah edilmesinin sebebi nedir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bir hakikati ve gerçeği ders vermek amacı ile izah ediliyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...