"Hem bütün o raiyyet, Sani-i Zülcelal’in kıymettar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı-yı âlem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için, şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar; sonra kayboluyorlar." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ticaret nazarı, bu dünyaya bir ticaretgâh olarak bakmaktır. Öğretmenin nazarında bu dünya bir imtihan salonu, çfitçinin nazarında bir tarla olduğu gibi, tüccarın nazarında da bir ticaret yeridir.

Altıncı Söz'ün başında yer alan ve o Söz’e ilham kaynağı olan ayet-i kerimede, “Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın aldı.” (Tevbe, 9/111) buyuruluyor.

Gözünü tefekkürde, ibrette, ilim tahsilinde ve helal kazanç temininde kullanan kişi, gözünü Allah’a satmıştır. Bu satışla çok sevaplar kazanacak, çok faziletlere kavuşacak ve sonunda gözlerin görmediği cennet bahçelerini seyir gibi bir mükâfata erişecektir.

Diğer duyu organlarımız gibi aklımız, hafızamız, hayalimiz de aynı şekilde, Allah için, O’nun rızası dairesinde ve istikamet yolunda harcandıklarında insan, “cennete layık bir kıymet alır.” Bu kıymete kavuşmak o ticaretin “kârı” gibidir.

Malını, servetini, makamını Hak yolunda kullanmak da aynı şekilde, bunların Allah’a satılması demektir. Bu ticaret sonunda cennette ebedî mülkler, akıl almaz zenginlikler ve manevî makamlara ulaşılacaktır. Bunların her biri bu ticaretin birer kârıdırlar.

“Kaybolma” ifadesine gelince, bununla “ticaret mahallinin terk edilmesi” anlatılmaktadır. İnsan, ticarethanede sürekli kalmaz; işini bitirdiğinde o mekânı terk eder, yani oradan kaybolur.

“Kaybolma” kelimesinde, ölümün hiçlik olmadığı mesajı da gizlidir. Bir mekânda kaybolan kişi ölmüş demek değildir; başka bir mekânda hayatını sürdürüyor olabilir. Bu dünya ticarethanesini terk eden insanlar da kabir hayatına geçmekte ve hayatlarını mahşere kadar orada devam ettirmektedirler.

“Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma.”(1)

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...