Block title
Block content

"Hem bütün tarih-i hayatı ve neşrettiği şefkatkârâne mekârim-i ahlâk, kemâl-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi, ümmetinin hadsiz salâvatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemâl-i şefkatinden alâkadar olduğunu göster..." izah?

 
Soru Detayı:

Bu pasajdan, Rasulullah'ın, bütün ümmetiyle alakadar olup, şefkat gösterdiğini nasıl anlıyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hattâ enbiya dahi “nefsî, nefsî” dedikleri zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “ümmetî, ümmetî” diye refet ve şefkatini göstereceği gibi, yeni dünyaya geldiği zaman, ehl-i keşfin tasdikiyle, validesi onun münâcâtından “ümmetî, ümmetî” işitmiş."

"Hem bütün tarih-i hayatı ve neşrettiği şefkatkârâne mekârim-i ahlâk, kemâl-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi, ümmetinin hadsiz salâvatına hadsiz ihtiyaç göstermekle,  ümmetinin bütün saadetleriyle kemâl-i şefkatinden alâkadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in hayatı, güzel ahlakı ve diğerkâm oluşu, onun eşsiz şefkatinin bir delili bir ispatı niteliğindedir. Yani onun ne kadar müşfik birisi olduğunu hayatında ve ahlakında görmekteyiz.

Hatta bu tablo ayetle de ifade edilmiştir. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in ümmetine olan düşkünlüğü ve şefkati ayetle sabit bir hakikattir.

“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz O’na çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe, 9/128)

Peygamber Efendimiz (asm), ayette bildirildiği üzere ümmetine çok düşkündür. Onların üzerine öylesine titremektedir ki bir tozun bile konmasına gönlü razı değildir. Ümmetinin dünyada ve ahirette sıkıntıya düşmesi O’nu çok müteessir ve mahzun eder.

O’nu (asm) en çok düşündürüp mahzun eden de ümmetinden ahirette cehennem azabına düşecek olanların hâlidir. Ümmetini cehennem azabına götüren bir yola düşmemesi için bir baba şefkatiyle ikaz eden Allah Resûlü (asm), onların hep hayırlara, güzelliklere mazhar olması hususunda da çok hırslıdır. 

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...