Block title
Block content

"Hem cismanî, hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir." Ahiret saadetinin, bu kâinatın ve âlemin hem cismani, hem ruhani bütün esasatını nasıl muhafaza edeceğini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümle insanın ahirette hem ceset olarak, hem de ruh olarak ebedi bir şekilde yaşaması ve kâinatın düzen ve esas olarak da ahirette geçerli olacağına işaret ediyor. Tabi kâinatın ahirette esas olarak devam etmesi şeklendir, içerik olarak değildir.

Mesela; dünyada elma ve elma ağacı orada da devam edecektir. Lakin elmanın tadı, lezzeti ve yetişme süresi ahirete uygun olacaktır. Elma ve elma ağacı dünyada olduğu gibi tadı cüzi, yetişmesi uzun sürmeyecektir. Elini uzattığında elma anında hazır olacak ve yenildiğinde dünyadaki zevkinin çok çok üstünde olacaktır.

İşte elma ve elma ağacının şeklen ahirette de devam etmesi; cismani esasların cennette korunması anlamına geliyor. Ama tadının ve yetişme süresinin değişmesi de, yenilik nimeti ve lezzeti oluyor.

Cesedimizin orada aynı ile verilmesi cismanî esâsların muhafaza edilmesi anlamına gelirken; aynı cesedin hem kusursuz, hem güçlü hem de sağlıklı olması yeni bir ahiret esası olarak karşımıza çıkacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...