Block title
Block content

"Hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister ." Cennetteki daimi müşahede Allah için, ebedi işhad da insan için midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gizli, kusursuz kemal ise, takdir edici, istihsan edici, "Maşaallah" deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfî, nazirsiz cemal ise, görünmek ve görmek ister. Yani, kendi cemâlini iki vecihle görmek; biri muhtelif aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimî müşahede, hem ebedî işhad ister."(1)

Allah’ın ebedi ve ezeli olan cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi bir şuunatıdır. Bu yüzden kendi cemal ve kemalini hem görecek hem de gösterecek aynalar yaratmıştır. Allah’a ait bu şuunat, -haşa- geçici bir heves olmadığına göre, bu şuunat kati ve zaruri bir şekilde ebedi olan cemal ve kemalin seyirci ve gözlemcilerinin de  vücutlarını ve bekalarını ister. Yani ebedi teşhir olunma şuunatı, ebedi seyircileri ister demektir. Cennetteki rü’yetüllahı da bu kapsamda değerlendirebiliriz.

“Hem daimî müşahede, hem ebedî işhad ister.” Buradaki daimi müşahede, Allah’ın ilahi müşahadesi anlamında iken, ebedi işhad ise mahlukatın ilahi müşahadeye ebedi ayna olması anlamındadır. Malum ebedi cemal ve kemalin en büyük müşahidi İlahi müşahededir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...