"Hem de efkâr-ı âmmenin meşverette feveranı olsa, hâr u haşâk makamında olan bazı akaid-i bâtıla ve fırak-ı dâllenin bid'atları ki, umum ehl-i İslâmı dağdar-ı teessüf etmiş..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem de efkâr-ı âmmenin meşverette feveranı olsa, hâr u haşâk makamında olan bazı akaid-i bâtıla ve fırak-ı dâllenin bid'atları ki, umum ehl-i İslâmı dağdar-ı teessüf etmiş. Ve daha çok seyyiatın sahiblerinin taassub veya dikkatsizlikle hasıl olan cehl-i mürekkebin menşe-i galatlarının beyaniyle izale ederek, sâfi ve berrak hakaik-i İslâmiyeyi bütün efkâr ve kulûbe icra ve isale edecektir.”(1)

Ümmetin ortak aklını temsil eden meşveretin toplumsal hayatta işler hale gelmesi, İslam aleminde teşekkül etmiş zararlı ve çer çöp mesabesinde olan bidat fikirleri zamanla ayıklamaya vesile olacak ve İslam’ın hak ve hakikatleri kamuoyunun kalp ve aklında parlak bir şekilde hakim hale gelecektir.

Açık, şeffaf, ortak aklın hakim olduğu bir platformda bozuk, sahte, yapmacık, çürük fikirlerin uzun süreli yaşaması ve varlığını devam ettirebilmesi pek mümkün değildir. Ama platform (toplum ve devlet düzeni) kapalı, baskıcı ve otoriter bir karakterde ise, o zaman her türlü bozuk ve sahte fikir içten içe sinsi bir şekilde hayat bulacağı gibi varlığını da devam ettirir.

Kısaca açık toplumlarda batıl ve sahte fikirlerin hiç şansı olmaz ve olamaz.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Makaleler, Makale-4.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...