Block title
Block content

"Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak, yalnız hakikat-i İslâmiyettir. Evet, saadet-saray-ı istikbâlde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur; emareler..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kesin bir inançla söylüyorum ki gelecek İslam’ındır. İslam hakikatleri dünyanın bütün kıtlarında mutlak bir şekilde hakim olup hüküm sürecektir. Gelecekte insanlığın saadeti ancak İslam ile olacak. Bunun en büyük emaresi ise, insanlığın hakikatlere ve maarife yani eğitime ve araştırmaya büyük bir gayret ve ihtimam göstermesidir. Evet, bu asır eğitim ve ilim asrıdır. Eğitim ve ilme dökülen insanların hakikatleri er veya geç bulması ise mukadderdir.

Geçmişte ilim ve eğitim yerine taassup ve taklit hükmediyor, insanların hakikatleri araştırma ve kabul etme gibi bir alışkanlığı bulunmuyordu. Herkes inanç ve kültürüne körü körüne bağlanıp hakikat güneş gibi görünse de kabule asla yanaşmıyordu. Müthiş bir bağnazlık ve tutuculuk hükmediyordu.

İslam güneşinin insanlık alemi üstüne doğmasına sekiz engel, sekiz perde bulunuyor. Bu sekiz engelin dördü ecnebilerde dördü de bizde. Ecnebilerde taklit, cehalet, taassup ve ruhbanlık, bizde ise baskıcılık, ahlak zafiyeti, halimizin şeffaf olmayıp kafa karıştıran bir görüntü vermesi ve tembelliği sonuç veren ümitsizlik hastalığıdır.

Bu sekiz hastalığın ve perdenin ilacı ise üç şeydir: Eğitim, hakikatleri araştırma meyli ve insan sevgisinin insanlık aleminde gelişmeye başlamasıdır. Emareler bu üç şeyin insanlık içinde giderek gelişmesi ve İslam güneşinin önündeki engelleri kaldırmasıdır. Mesela, Avrupalı bir adam artık mukallit ve cahil olup körü körüne ruhbanı taklit etmiyor, Avrupalı hem eğitimli hem hakikatleri araştırıyor hem de insani ve medeni yönleri inkişaf etmiş insanlardır. Bu donanıma sahip birinin İslam güneşini bulması an meseledir.

İslam’ın ecnebiler arasında kabulünün yaygınlaşması meselemizi teyit ediyor.     

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Gökyüzü
Elhamdulillah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ilyas26125
İzahınız için teşekkürler. Yalnız ecnebilerdeki taklide birkaç örnek verebilir misiniz ? Onlar ne gibi şeyleri taklit ederlerdi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ecnebilerin en büyük taklidi kiliseye körü körüne bağlı olmalarıydı ve bu İslam nurunun önünde bir perdedir. Fen ve müspet felsefe bu perdeyi parçalamakla meşgul.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...