Block title
Block content

"Hem de kasdın müstekarrı temeyyüz ve ağrazın mültekası taayyün etmek, selasetin selâmetine lâzımdır." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de kastın müstekarrı temeyyüz ve ağrazın mültekası taayyün etmek selâsetin selâmetine lâzımdır."(1) 

Cümlenin ana mesajı ya da asıl kast edilen mana, diğer işari ve yan manalardan seçilip belirgin olmak gerekir. Bu selasetin yapısına ve sağlamlığına gerekli bir haldir. Cümle içinde asıl mana ile yan ve işari manalar iç içe olup biribirinden seçilmez ise, muhatap cümleden tam istifade edemez maksut yani anlatılmak istenen ana mesajda verilmiş olmaz. Bu da selasetle bağdaşmaz, zira selasetin en önemli rüknü maksadın cümle içinde rahat ve kolay bir şekilde anlaşılmasıdır. Maksatla başka işari manalar tefrik ve temyiz edilmez ise, cümlede ne belagat ne de selaset kalır.

Özet olarak cümle içinde maksat seçilecek, işari manalar da ihmal ve ihfa edilmeyecek; onlara da bir taayyün ve belirginlik konulacak.

(1) bk. Muhakemat, Unsuru'l-Belegat, Onuncu Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...