"Hem de meşrutiyet-i meşrua denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-yi hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de meşrutiyet-i meşrua denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-yi hayatın buharı olan hürriyetteki irade i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin mayasıyla mayalandıran meşrutiyet-i meşrua sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki, sinn-i rüşde bülûğunuzu ve vasîye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor."(1)

Meşrutiyet-i meşrua: Dinin prensiplerine uygun bir meşrutiyet demektir. Hukukun üstünlüğünü esas alan, adalete riayet eden bir demokrasi demektir ki, bütün bunlar Kur'an'da tavsiye edilen hususlardır.

Üstadımız bu paragrafta demokrasiyi insanlığın saadetinin bir sebebi olarak görmektedir.

Ayrıca İslam’a uygun bir demokrasi; hem diktatörlüğe karşı bir millet hakimiyeti hem hayat makinesinin enerjisi olan hürriyetin garantörü hem de aşiret ve feodalite kimliğinden birey ve vatandaşlık kimliğine yükselmektir.

Milletin hakimiyeti, bir tek kişinin ya da oligarşi bir yapının hakimiyetinden daima daha iyi, daha sağlıklıdır.

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, despotça bir yönetim şeklidir.

Hürriyet, burada insanın temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınmasıdır.

Sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerimiz:

1. Yaşama Hakkı.
2. Sağlık Hakkı.
3. Eğitim Hakkı.
4. Düşünce Özgürlüğü.
5. İnanç Özgürlüğü.
6. İbadet Hakkı.
7. Özel Yaşam Gizliliği Hakkı.
8. Ekonomik Haklar.

Tek kişinin ya da belli bir ayrıcalıklı gurubun hakim olduğu bir ülkede, yukarıda saydığımız nimetlerin çoğu gerçek anlamda gerçekleşmez. Bunları teminat altına alan yegane yönetim biçimi demokratik bir hukuk rejimidir.

(1) bk. Divan-ı Harbi Örfi, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...