Block title
Block content

"Hem de muaraza halinde olan Şarkla Garbı barıştırıyor." Biraz açar mısınız; medeniyetler ittifakı mümkün mü?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin nuranî meşrebini ve Sahabe-i Kirâmın âlî seciyesini beyan eden bir nur ve feyiz hazinesidir. İşte bu mezkûr vaziyet, bugünkü dünyaya taptaze, nuranî bir hayat ve yepyeni bir veçhe vererek şu hakikati gösteriyor ki: Çoktandır birbirine muarız zannedilen ehl-i mekteple ehl-i medreseyi ve ehl-i tekkeyi, Risale-i Nur tevhid ve telif ediyor. Hem de muaraza halinde olan Şarkla Garbı barıştırıyor. İttihad-ı İslâmı meydana getirmek için çalışan ehl-i İslâma yegâne çarenin Risale-i Nur olduğu, mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir. Hem, bugünkü dünyadaki ihtilâfları halledecek olan, aklen, fikren terakki etmiş yirminci asır insanlarına hak ve hakikati anlatabilecek yepyeni bir ilmî keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika'da, Avrupa'da, hususan Almanya'da taharrî eden cereyanlar meydana gelmiş; eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse, işte Risale-i Nur Külliyatı... Nitekim bu hakikatin idrak edilmeye başlandığını gösteren emareler, bahtiyar Alman milleti içinde görülmektedir."(1) 

Risale-i Nur'un müspet hareket ve diyalog prensipleri tatbik edilebilirse, Batı ve Doğu medeniyeti arasında bir köprü kurulabilir. Şiddet ve teröre eğilimli radikal İslamcı yorumlar ve buna zemin hazırlayan siyasal İslam hareketleri çatışmacı bir kültür üretiyor. Oysa İslam hep manevi ve ilmi yönleri ile fetih yapmış ve yapmaktadır.

Risale-i Nur hareketi çatışmacı değil diyalog yolunu benimsemiş bir meşreptir. Bu asırda Batı medeniyeti alem-i İslam ile bir köprü kurmak isterse, bunun en isabetli tarafı Risale-i Nur hareketidir. Çünkü Risale-i Nur meşrebi gücünü ilim ve diyalogdan alıyor.

Risale-i Nur hem kökleri Asr-ı saadete dayanan hem de bir yenilikçi harekettir. Çağın gereksinimlerini iyi okuyan ve bu asrın hastalıklarına reçete sunabilen yegane manevi bir tefsirdir. Bu reçete tam tatbik edilebilirse, muaraza halinde olan şarkla garbı barıştırabilir. 

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Isparta Hayatı | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 610 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...