Block title
Block content

"Hem de o kadar geniş daire, ahrara efkar-ı umumiyeden başka serpuş olamadığından, riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Altıncı Hakîkat: Bazı kulûpler, netice-i ittihad-ı millet olduğundan tabiî klüptür, ve muhkemdir. Bizim arslan Kürdlerin ihtilafı için klübumuz sun’î ve mukaddime-i ittihad olduğundan gayet ihtiyat ve hulus-u niyet ve fedakârlık (hatta ruhunu... nerede kaldı enaniyetler) ve mehâret ve i’tidal-i dem’e muhtaçtır. Zîrâ az bir ifrat ile çok a’sâb ve hissiyat he­yecana geliyor, husûsan büyüklerden... ve böyle esaslarda az bir yanlış, kesir adedi gibi; fürûatta bir yekûn-u azîm seyyiatı teşkil ede­cektir. Hem de o kadar geniş daire, ahrara efkâr-ı umumiyeden başka serpuş olamadı­ğından riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim. Reisi­miz ancak hükûmettir."(1)

Kürtler ve Türkler tarih ve inanç değerleri noktasından ayrılmaz iki unsurdur. Kulüpler tabiri bazı teşkilatlara işaret ediyor.

Bir millet aşiret ve hiziplerden sıyrılarak tam bir milliyet olmuş ise, orada kurulan kulüpler doğal olduğu için, o milletin birliğine hizmet eder. Lakin aşiret ve hizipçilikten kurtulmamış bir millette kulüpler suni, yani yapmacık ve zoraki olduğu için, birliğe değil ikiliğe hizmet eder. Öyle ise kulüp ve parti kurmak isteyenlerin gayet tedbirli, temiz bir niyet, fedakar bir tutum içinde olması gerekir. Aksi taktirde bencilce ve öngörüsüz hareketlerle o aşiret ve hizip damarları harekete geçip, milletin birliğini ve dirliğini bozar ve tamiri zor tahribatlar yapar. Bu açıdan etnik kimlik adına kurulmuş parti ya da kulüpler, her zaman tehlike ihtimalini yanlarında taşırlar.

"... Hem de o kadar geniş daire, ahrara efkâr-ı umumiyeden başka serpuş olamadı­ğından, riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim. Reisi­miz ancak hükûmettir."

Bu cümlede, "Bütün milleti bir şahıs temsil edemez. Ancak milletin bağrından çıkmış geniş ve ihatalı bir hükümet manası o milleti temsil edebilir." diyerek, parlamenter sistemin gerekliliğine ve güzelliğine işaret ediyor.   

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Nutuklar, Nutuk-7, s.479.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...