"Hem denizle beraber Şark, Garp, Şimal, Cenup, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malûm yedi kıtası..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

اَللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ اْلاَرْضِ مِثْلَهُنَّ Âyetin zâhiri diyor ki: 'Arzı da, o seb'a semâvat gibi halk etmiş ve mahlûkatına mesken ittihaz etmiş.' Yedi tabaka olarak halk ettim, demiyor. Misliyet ise, mahlûkiyet ve mahlûkata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir."

"İkincisi: Küre-i arz her ne kadar semâvâta nisbeten çok küçüktür; fakat hadsiz masnuat-ı İlâhiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan, kalb cesede mukabil geldiği gibi, küre-i arz dahi koca, hadsiz semâvâta karşı bir kalb ve mânevî bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için, hem denizle beraber Şark, Garp, Şimal, Cenup, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malûm yedi kıt'ası,.."(1)

Üstad Hazretleri burada, “yedi göğü yarattık, dünyayı da onun misli ve bir benzeri olarak yarattık” ayetinin işaret ettiği misliyet manasının birinin de bu olduğunu ifade ediyor.

Denizler bir sınıf, doğu, batı, kuzey, güney gibi cihetler de bir sınıf olarak alınırsa, semada olduğu gibi, dünyanın yüzünde de birbirinden farklı birçok sınıfların olduğu anlaşılır. Burada semada olduğu gibi ille de yedi rakamı olması gerekmiyor, zira misliyette ayniyet yoktur. Yani "benzer" ifadesi, bir şeyin birebir aynısı manasına gelmez. Zaten ayette de dünya semaya benzetiliyor, aynısı denilmiyor.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ms.ozmen
Bu kısmı biraz daha açar mısınız? Cevapta şark garp yeni dünya yüzü vs. Kısımlardan hiç bahsetmemişsiniz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yönler, kıtalar kendi içinde de sınıf sınıftırlar ayette ki yedi ifadesi bu sınıflara işaret eden bir kalıptır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

65.Sure-Talak Suresi,12. Ayette geçen bu ifade şayanı hayrettir.Yedi kat semayı ve yerden de benzerini- Yedi kat semayı ve yerden de mislini yaratmıştır'' şeklinde meali verilen bu ayet; gençlik yıllarımızda araştırma konumuzdu.Yedi kat sema ;Bilinen uzayın içindemi ,dışında mı? gibi farklı mülahazalar da olmuştu.Fiziki Aleme göz atarsak; Yer küre farklı Dört tabakadan oluşur.İÇ ÇEKİRDEK:Nife . Nikel ve Demir ..DIŞ ÇEKİRDEK: Demir,Nikel,Silisyum,Magnezyum yoğunluklu MANTO: Magma ,Silisyum Aliminyum ağırlıklı . KABUK:Litosfer de denilen Dış İnce Toprak-Taş-KayaKabuk.Dört Ana tabaka .Ancak Her Tabakadan diğerine geçiş yapan ARA TABAKALARLA HESAPLANDIĞINDA YEDİ TABAKA YAPAR.İlgi çekici.
ATMOSFER: Traposfer (İklim ve solunan hava tabakası),Stratosfer (Çoğunluğu Ozon) Zararlı Işınların soğurulduğu tabakadır.-45,-50 soğuktur.Mezosfer Ve İyonosfer: Bu İki tabaka Güneş ışığında ayrılır iki tabaka olur.Gece ise Birleşir tek tabaka olur.Ondan sonrası yoğunluğu Neredeyse uzay yoğunluğuna eşit DIŞ TABAKA(EXOSFER) denilen ve 10.000 km ye uzanan UZAY BOŞLUĞUNA GEÇİŞ ALANI.BU TABAKALAR BIÇAK KESER GİBİ BİRBİRİNDEN AYRILMAZ.Her Katmandan diğerine geçiş katmanları vardır.
ASIL KATMANLAR OLarak Yerküre 4 + Havaküre 3 = 7 Ana tabaka yapar.
Atmosfer tabakaları da ara tabakalarla İYONESFER de düşünüldüğünde 7 tabaka yapar.
Ayet te Yerin de Sema gibi tabaka tabaka olduğu ifade edilerek benzetme yapılmıştır.Cümle yapısı bu yöndedir.Ama İlahi tevafuk Yerin ve Atmosferin Katmanlarını öylesine DİZAYN etmiş ki daha Hiç bir Mütemerrid İnkarcıya söz bırakmıyor.Selam ve dualar ile

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...