Block title
Block content

"Hem esmâ-i İlâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinelerini lisan-ı Kur’ân ile açmıştır. Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâniinin kemâline delâletlerini parlak ve kat’î bir surette lisan-ı Kur’ân’la beyan ediyor." hükümlere örnek verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem esmâ-i İlâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinelerini lisan-ı Kur’ân ile açmıştır."

"Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâniinin kemâline delâletlerini parlak ve kat’î bir surette lisan-ı Kur’ân’la beyan ediyor."(1)

Kur’an, Allah’ın isim ve sıfatlarını insanlığa talim ettiriyor.

Risale-i Nur’un getirmiş olduğu bakış açısına göre, Kur’an-ı Hakîmin kâinattan ve mevcudattan bahsetmesi, Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat ve esması içindir. Kur’an, mevcudata kendileri için değil, yaratıcılarına delil olmaları yönünden değer vermiştir.

Kâinatı ve mevcudatı değerli kılan ise, Cenab-ı Hakk’ın esmasının tecellileri olmasıdır. Kur’an’ın temel gayelerinden biri de kâinat sadefinde saklı esmâ-i hüsnâ definelerini açığa çıkarmak ve keşfetmektir.

Risale-i Nur’da Kur’an-ı Kerim’i tarif eden en özlü cümlelerden biri olarak “Zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı” ifadesinin yer alışı bu açıdan çok anlamlı bir tercihtir.

Risale-i Nur’da Kur’an’ın i’cazı sadedinde öne çıkarılan yönlerden biri, âyetlerin esma ile sona erdirilmesidir. Yirmi Beşinci Söz’de yirmi sayfalık bir bölümde “Meziyet-i Cezalet” ya da “Nükte-i Belagat” alt başlıklarıyla Kur’an’daki bir kısım âyetlerin esma-i hüsna ile hatime verilmesi hakikati tefsir edilmiştir.

Üstad Hazretleri âyetlerin esma ile hatimesinde on farklı durumun olduğuna dikkat çekmiştir:

Birincisi, Cenab-ı Hakk’ın çok geniş zaman diliminde cereyan eden fiillerini ve eserlerini, insanın nazarına bast edip sermesi ve o icraatından esmâ-i İlahiye’yi istihraç etmesidir.

İkincisi, mensucat misali, sanat eserlerini aklın nazarına açıp göstermesi ve sonra o mensucatın tezgâhı ve menbaı olarak esmâ-i hüsnâya nazarları yönlendirmesidir.

Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk’ın fiillerini tafsilli bir şekilde anlatarak, ikna yolu açıldıktan sonra esmasını zikredip hakikatin özünü, icmal ile ezberletmesidir.

Dördüncüsü, kudret ayetleri olan mahlûkattan Kur’an öyle bahseder ve onlara öyle bir şeffafiyet kazandırır ki, onların arkasında tecelli eden esma-i İlahiye’yi gösterir.

Beşincisi, bazen küçük bir olaydan bahseder, fakat onun içinde tüm insanlığı ilgilendiren külli kaideyi ve hakikati göstermek için külli esmâ ile bağlayıp tefekküre ve ibrete teşvik eder.

Altıncısı, kesretin en geniş dairelerinden bahsettikten sonra Esma ile hatime vererek vahdet bağını kurar, birleştirir.

Yedincisi, sebepler ile sonuçlar arasındaki mesafeyi gökle yer kadar ayırır ve o uzak mesafede esmâ-i hüsnânın güneş gibi doğuşunu seyrettirir.

Sekizincisi, Cenab-ı Hakk’ın ahiretteki harika fiillerini ve esmasının tecellilerini akla kabul ettirmek için, dünyada onlara benzer acayip icraatından bahseder yâ da ahiretteki tecellilerini öyle bir tarzda anlatır ki, dünyadaki pek çok benzerlerini hatırlatmakla kanaat verir, ikna eder.

Dokuzuncusu, en cüz’i hadiselerde esmâ-i İlahiyenin tecellisine ve ilahi tasarrufa dikkat çekerek, kâinatta hiçbir şeyin Cenab-ı Hakk’ın kontrolü ve iradesi dışında kalmayacağını ders verir.

Onuncusu ise, insanın isyankârane amellerini zikreder ve şiddetli tehdit eder; fakat ümitsizliğe düşürmemek için rahmeti hatırlatan esmâ-i hüsnâ ile hatime verir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup'un İkinci Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Okunma sayısı : 2.633
Word indir Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

merkezsener
KÜLLİ UBUDİYETİYLE RUBUBİYETİ İLAHİYE MAHİYETİ CAMİİYETİ İLE BÜTÜN ESMAI İLAHİYEYE MAZHARI ETEMM PLMUŞTUR DAKİ: KÜLLİ UBUDİYET VE MAHİYETİ CAMİYET KELİMELERİNİ AÇARMISINIZ.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Külli ubudiyet insanın Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını tadıp tartarak ibadet edebilmesidir. Mahiyet-i camiyet ise insanın bütün isim ve sıfatları tadıp tartacak donanıma sahip olmasıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...