Block title
Block content

"Hem esmâ-i İlâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinelerini lisan-ı Kur’ân ile açmıştır. Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâniinin kemâline delâletlerini parlak ve kat’î bir surette lisan-ı Kur’ân’la beyan ediyor." Buradaki âyetler hangileri olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem san’at-ı İlâhiyeyi bir velvele-i zikir ve tesbihle teşhir ediyor ve istihsan ediyor.

Hem esmâ-i İlâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinelerini lisan-ı Kur’ân ile açmıştır.

Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâniinin kemâline delâletlerini parlak ve kat’î bir surette lisan-ı Kur’ân’la beyan ediyor.

Hem küllî ubûdiyetiyle rububiyet-i İlâhiyeye âyinedarlık ediyor."(1) 

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin."(A'raf, 7/180)

"Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundurç" (Tâhâ, 20/8)

"De ki:  İster 'Allah' diye dua edin, ister 'Rahman' deyin, hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur." (İsra, 17/110) 

"Rabbin seni böylece seçkin kılacak, sana rüya tabirini öğretecek ve bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine peygamberlik nimetini tamamladığı gibi, senin ve Yakuboğullarının üzerine de nimetini tamamlayacaktır. Muhakkak ki senin Rabbin Alîm ve Hakîmdir." (Yûsuf, 12/6)

"Âdem'e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi. 'Eğer iddianızda doğru iseniz, bunların isimlerini Bana söyleyin.' buyurdu. Melekler 'Seni her türlü noksandan tenzih ederiz, senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Alîm ve Hakîm olan sensin.' dediler. "(Bakara, 2/31-32)

"İnsan, yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik, size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye." (Abese, 80/24-32)

" Allah’a kavuşmayı umanlara gelince, şu bir gerçek ki, Allah’ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, Semî’dir, Alîm’dir. " (Kasas, 28/5)

" Müminler o insanlardır ki, Allah’a ve O’ nun Resulüne inanırlar. Resulle beraber, ortaklaşa bir iş üzerinde bulundukları zaman, ondan izin almadan çekip gitmezler. O senden izin isteyenler var ya, onlar Allah’a ve O’ nun Resulüne iman edenlerdir. Bazı uğraşları için senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için af dile. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. " (Furkan, 25/62)

 " Andolsun ki biz Lokman’a şu yolda hikmet verdik: 'Allah’a şükret.' Şükreden kendi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli: Allah, Ganî’dir, Hamîd’dir." (Lokman, 31/12)

" Evvel O’ dur, Âhir O, Zahir O’ dur, Bâtın O!.. O her şeyi hakkıyla bilir." (Hadid, 57/3)

Bunlar gibi yüzlerce âyette, Allah’ın hem kemali hem cemali hem de marifetine dair deliller sıralandıktan sonra bir iki isim ile özetlenmektedir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un İkinci Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...