"Hem Güneş'in azamet-i nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki, en küçük ufak şeyler, ondan gizlenip kaçamazlar.” Nuraniyet ile ışık farklı mefhumlar mı? İlâhî nuraniyyet nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem Güneş'in azamet-i nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki, en küçük ufak şeyler, ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası, cüz'î ve ufak şeyleri, nuraniyet sırrıyla harice atmak değil; bilakis daire-i ihatasına alıyor.”(1)

Nur, “zulmetin ve kesafetin” zıddıdır. Üstad Hazretleri imanın nur, küfrün ise zulmet olduğunu çokça nazara verir. İman nuruyla insanın kalbi aydınlanır; bütün faziletler ve güzellikler bu nurlanmış kalpte kendini gösterir.

İman nur olduğu gibi, ilim de bir nurdur. O nur ile cehalet karanlığı ortadan kalkar.

Bu nurlar ışıktan çok farklıdır. Işık güneşin bir eseri, iman ise kalbin, ilim de dimağın birer meyvesidirler.

Allah’ın bütün isimleri nuranîdir. “Hakîm” ismi hikmet nurunu, “Âlim” ismi ilim nurunu, “Kadir” ismi kudret nurunu taşırlar. Bunların zıtları ise hep zulmettir. Hikmetin zıddı olan abesiyet, ilmin zıddı olan cehalet, kudretin zıddı olan acziyet birer zulmettirler. Yani bu karanlıklardan bir şey ortaya çıkmaz.

"Güneş nuraniyet vasıtasıyla, bir tek zât iken her parlak şeyin yanında bulunuyor." temsiliyle bir kanun-u hakikat gösteriliyor ki, nur ve nurani için kayıd olamaz. Uzak ve yakın bir olur. Az ve çok müsavi olur. Mekân onu zabtedemez."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz.

(2) bk. age., Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...