Block title
Block content

"Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakaik-i İlâhiyeden ve imaniyeden bahsetmişse, alâküllihal bir kısım mesâili, bir kısım insanlara zarar verir. Ve zarar verdikleri için, her mesele herkese neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler ise, şimdiye kadar hiç kimsede -çoklardan sorduğum halde- sû-i tesir ve aksülâmel ve tahdiş-i ezhan gibi bir zarar vermedikleri, doğrudan doğruya bir işaret-i gaybiye ve bir inâyet-i Rabbâniye olduğu bizce muhakkaktır." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmana dair konularda, felsefi anlamda bir çok görüşler, sorular ve itirazlar da bulunuyor. İslam alimleri eserlerinde bu görüş ve itirazlara cevaplar vermişler. Cevap verirken de o batıl düşüncelerin görüşlerini detaylı ve etraflı bir şekilde tasvir etmişler. Hâliyle bu eseri okuyan insanlar, cevapla beraber hiç aklına gelmemiş o görüşleri de görüp öğrenmiş oluyorlar. Bu da ilmi bir alt yapısı olmayan safi zihinlerde, zararlı tahribatlara sebebiyet verebiliyor.

Risale-i Nur o görüşleri icmali bir şekilde ifade edip, yani batılı etraflıca tasvir etmeden, kuvvetli bir cevap verdiği için, okuyanına zarar vermiyor. Bu yüzden felsefi ve ilm-i kelama dair konuları, herkesin tetkik ve tahkik etmesi hem mümkün olmuyor hem de bu tarz zararlarından dolayı tavsiye edilmiyor.

Yani Risale-i Nur'un en mümtaz yönlerinden birisi de zihinleri tahrip etmeden tamir edebilmesidir. Tabiri caiz ise, Risale-i Nur yan etkisi olmayan muazzam bir manevi ilaç gibidir. Diğer kitaplar da ilaç ama, bu tarz yan etkileri olabiliyor.  

Mesela, "Tehâfütü'l-Felâsife" (Filozofların Tutarsızlığı), Eş'ariyye mezhebinden İmam Gazali'nin XI. yüzyıla ait ve İbn-i Sina'nın erken dönem İslâm felsefesini eleştirdiği ünlü eseridir. Kitabın başında "Maksadü'l-Felâsife" adı ile İbn-i Sina'nın felsefe doktrini özetlenir. İmam-ı Gazali, bir filozofun fikirlerine karşı çıkmadan önce onu iyi anlamak gerektiğini söyler...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Risale olan Yedinci Mesele | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 603 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

isahalim

Bu bölümde madde madde sıralanan işaretlerin pek çoğunun sonunda "işareti gaybiye" olduğu geçiyor. Yukarıdaki soruda geçen cümlenin sonu da aynı şekilde: ".... doğrudan doğruya bir işaret-i gaybiye ve bir inâyet-i Rabbâniye olduğu bizce muhakkaktır."   

İnâyet-i Rabbâniye kısmı tamam da, "işaret-i gaybiye"nin bu konu ile alakasını kuramadım? Gayba dair nasıl bir işaret var ki? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Risale-i Nurun bütün bu özellikleri bu zamanın bir hekimi olduğunu gösterir ve Nurun makbul olduğuna işarat-ı gaybiye var demek oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...