"Hem hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur'un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir..." ifadesini açıklar mısınız, üç zarardan kastedilen mana ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hâriçteki irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur'un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir. Takvâ dâiresindeki talebeler irşâda muhtaç olmadıkları gibi, hâriçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşad değildir. Eğer bu şâkirtleri severse, evvelâ dâire içine girsin, o şâkirtlere peder değil, belki kardeş olsun, fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun."(1)

Üstad Hazretleri "üç cihet zarar" hakkında bir izah yapmadığı için kati olarak bir şey söylemek zor. Lakin ihtimal dahilinde bazı manalar anlaşılabilir.

Bu zararlardan birisi, iman hizmetinde giden birisinin aklını çelmek, hayırlı bir hizmet değil beyhude bir yorulmaktır.

İkinci zarar, şayet aklını çeldiği kişiyi kendi mesleğine çekemez ise, o kişi tekrar günahlara dönüp ne oraya ne buraya yâr olmayabilir. Böyle bir durumda vebal çok ağır olur.

Üçüncü zarar ise, meşrep taassubundan gelen hodfurüşluk ile ihlası kaybetme riskidir. Yani kendi mesleğini satmak altında nefsini okşamak ve kendini satma meyli ihlası zedeler. Zira kendi mesleğini överken diğerini yermek ihlas ile bağdaşan bir hâl değildir. Ekseri olarak farklı meslekte gidenleri çekmek için o meslek yerilir. Bu da ihlas ve manevi kemalat ile bağdaşmaz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...