"Hem hayatı yaratanın hayatla ihsan ettiği kıymettar hediyeler ve nişanlarla bilerek süslenip her gün tekerrür eden resmî küşatta mü’minâne, şuurdarâne, şâkirâne, minnettarâne Padişah-ı Bîmisâlinin nazarına arz etmektir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Okumak ve bilmek, sadece bilmiyorken okumak ya da tanımıyorken tanımak anlamına gelmez. Allah’ı tanımanın ve bilmenin bir sınırı ve derecesi yoktur. Bu sebeple marifet ve muhabbette nihayetsiz makam ve mertebeler vardır. Bir avam Mümin’in iman ve marifet derecesinden tutun, ta Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in iman ve marifet derecesine kadar sayısız ve sınırsız mertebeler vardır. İnsan olsun, diğer şuur sahibi mahlukat olsun, sürekli marifet ve muhabbet noktasından terakki ve tekemmül içindedir. Bu sebeple insanın her an hava ve suya muhtaç olması gibi, akıl ve kalp de her an mütalaa ve tefekküre muhtaçtır.

Allah, insanlara ve diğer şuur sahiplerine, kendisini hayat ve hayata taktığı sayısız nimet ve ihsanlar ile tanıtıp sevdiriyor. Hediye ve nişandan kast edilen mana; Allah'ın sonsuz ikram ve ihsanlarına işaret ediyor. İkram ve ihsan içinde en belirgin maksat ve gaye ise; tanınmak ve sevilmektir.

Resm-i küşad; merasim ve resmi geçit anlamına geliyor ki; merasim ve resmi geçidin en önemli gayesi; yine tanıtım ve izhar-ı haşmet ve azamettir. Bir devlet nasıl dostlarına güvence vermek, düşmanlarına göz dağı vermek için, askeri geçitler ve merasimler düzenler ise; -tabiri caiz ise- Allah da kendi kullarına karşı nihayetsiz ihsan ve ikramını ve azamet ve kibriyasını kainat sahnesinde sergileyip ilan ediyor. Resmi geçit bu anlamdadır.

Çok büyük galaksiler ve yıldızların sapan taşı gibi döndürüldüğü halde, zerre kadar şaşmaması ve yörüngesinden sapmaması; O'nun haşmet ve azametini ilan eder bir nevi resmi geçit olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...