Block title
Block content

"Hem herbir zerrede, vücub ve vahdet-i Sânia iki şahid-i sadık daha var. Birisi: Herbir zerre, acz-i mutlakıyla beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor. Ve cumudiyetiyle beraber, bir şuur-u küllî gösteren..." Devamıyla izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zerre, bütün maddî varlıkların temel taşıdır. Bu ve benzeri derslerde zerre üzerinden yapılan açıklamalar, zerrelerden meydana gelen her varlık için de geçerlidir. Bir çiçeğin yaprağına, bir ağacın meyvesine yahut bir canlının herhangi bir organına da bu dersi uygulayabiliriz. Meselâ, insan gözü mutlak bir acz içindedir. Ne beyinle irtibatını kendisi kurmuştur, ne de muhtaç olduğu ziyayı güneşten kendi kuvvetiyle almıştır. Bu acziyle birlikte çok büyük işler görmekte, büyük-küçük, uzak-yakın hangi varlığa baksa onun görüntüsünü alabilmektedir.

Öte yandan bu gözün şekli, bedendeki yeri  bütün gözlerle tam bir uygunluk halindedir. Bu uygunluktan umumî bir nizam çıkmaktadır. Gözde küllî bir şuur bulunmadığına göre, göz bu uygunluğu kendi iradesiyle tesis etmiş olamaz. Onu bütün gözlerle aynı şekil ve özelliklere sahip kılan ancak “gözler âleminin”  Rabbidir.

       Göz için yaptığımız bu değerlendirmeyi, onu meydana getiren zerrelere de aynen uygulayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...