Block title
Block content

"Hem hiç mümkün müdür ki," ifadesi Allah için kullanılabilir mi? Sanki yapmak zorundaymış gibi algılanabilir!..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hiç mümkün müdür ki,.." Bu ifade -haşa- Allah’a bir şeyi vacip ve zorunlu kılma anlamında kullanılmıyor.  

Mesela, tabiri yerinde ise Allah bir sistem kurguluyor ve bu sistemde peygamberlik kurumu ve imtihan düzeni gerekli bir unsur olarak tasarlanıyor. "Hem hiç mümkün müdür ki" ifadesi de bu ilahi sistem içindeki gerekliliğe işaret ediyor. Yoksa -haşa- Allah için bir gereklilik söz konusu değildir.

Basit bir örnekle izah edecek olursak, bir aşçı karnı yarık yemeği yapmaya karar verirse, bunun usulü ve tarzını belirlemiş ya da seçmiş olur. Karnı yarık yemeğini künefe tatlısı gibi pişiremez. Çünkü künefe tatlısının pişirilme tarzı ve usulü çok farklı ve başkadır.

Karnıyarık yemeğini en iyi pişirme yoluna “Hem hiç mümkün müdür ki şöyle yapmasın." demek, aşçıyı bir tarza bir yola mahkum etmek anlamına gelmez. Zaten o yemeği ve tarzını da belirleyen aşçıdır.

Tabiri caiz ise, Allah kainatı ve içindekileri yoktan yaratmış ve en mükemmel yolları ve tarzları tasarlamıştır. Biz de bu yollara ve tarzlara bakarak “Hem hiç mümkün müdür ki,.." ifadesini kullanabiliriz. Bu ifadeyi kullanmamız -haşa- "Allah bu yola mahkumdur." anlamına gelmiyor.

Ayrıca âdetullah ve sünnetullah ifadeleri ayetlerde de geçmektedir ki, bu âdet ve sünnetler Allah’ın kainata koymuş olduğu en mükemmel en ideal en gerekli kanunlardır. “Hem hiç mümkün müdür ki” ifadesi, bu âdetlerin ne kadar mükemmel bir âdet olduğunu da ifade etmektedir.   

Kurgu başka olsa idi âdetullahlar da başka olurdu. Allah’ın ilminde ve hazinesinde sayısız kurgu ve seçenekler mevcuttur. Ama bunlardan birisini seçmek ilahi irade ve hikmete racidir. O seçtikten sonra bizim onu anlamamız ve takdir etmemiz kaçınılmazdır. "Hem hiç mümkün müdür ki" ifadesi, takdirin zımni bir ifadesidir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Maksat, Üçüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 666 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...