Block title
Block content

"Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını bütün cesetlerin taburlarında kemal-i intizam ile zerratı كُنْ فَيَكُونُ ile kaydedip yerleştiren,.." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, hiçten, yeniden bütün zîhayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemâl-i intizamla zerrâtı emr-i كُنْ فَيَكُونُ  ile kaydedip yerleştiren, ordular icad eden Zât-ı Zülcelâl, tabur-misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrât-ı esasiye ve eczâ-yı asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir, denilir mi?"(1)

Allah, bir emirle kainatta dağınık bulunan zerreleri insan bedeninde topluyor ve insan hayatını yaratıyor ve bunu sürekli yapıyor. Bütün bu icraatlar ortada iken "Acaba insan bedeni öldükten sonra nasıl dirilecek?.." diye bir endişe ve şüphe taşımak ahmakça ve yersizdir.

Yani Allah’ın kainatta yaptıkları ahirette yapacaklarının teminatı ve ispatı niteliğindedir. İnsanı yoktan var eden Allah, ikinci kez nasıl diriltecek diye bir şüpheye düşmek cahilce bir yaklaşım olur. Zor olanı yapan, ondan daha kolay olanı haydi haydi yapar; tabi buradaki zorluk ve kolaylık insan açısındandır. Çünkü Allah’ın kudreti sonsuz olduğu için, Ona zor kolay diye bir şey söz konusu değildir. Onun için bütün canlıları yaratmak bir canlıyı yaratmak kadar kolaydır.

Yoktan ordu teşkil eden birisine, istirahat için dağılmış askerleri nasıl toplayacak diye ithamda bulunmak ahmakça bir yaklaşımdır.   

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...