"Hem İmam-ı Şafiî (ra)'den rivayet var ki hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş. Çünkü rızıklarında vüs'at ve bereket olur." İzah eder misiniz, bu ifade hadis midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş. Çünkü rızıklarında vüs'at ve bereket olur.”(1)

Bu ifadenin anlamı;

“Allah rızası için ilim tahsil edenler, kendi rızkları için endişe etmesinler. Allah’ın en çok hoşlandığı ilim talebelerinin rızkını vereceğine ümidim öyle kuvvetlidir ki, buna kefil bile olabilirim. Yani Allah’ın rızklarını vereceğine kefil olurum.”

Unutulmamalıdır ki, ilim para ve maddi menfaat için yapılmaz. İlmin gayesi Allah rızası, insanlığa hizmet ve ilmin kendisinde bulunan manevî lezzettir. Zira ilim azizdir; sahibini aslâ zillette bırakmaz.

“İmam-ı Şafiî'den (ra) rivayet var ki” sözünden, onun böyle bir tespiti ve böyle bir yorumu var şeklinde anlamak gerekiyor. İmam-ı Şafi Hazretlerinin bu sözü hadis değildir, ama ayet ve hadislerden çıkarılmış bir içtihat bir yorum olduğu aşikardır.

Bu sözü teyit eden şöyle bir hadis var:

"İlim öğrenmeye çalışanın rızkına Allah kefil olmuştur."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (124. Mektup)
(2) bk. Camiu's-Sağir, Hadis No: 8838.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Aynı pasajın öncesinde de Üstadın az rızk ile yaşamasını risale-i nur la meşgul olmasından kaynaklanan berekete bağlıyor, değil mi?Yoksa ben mi yanlış anladım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Doğru bir bakış açısı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...