Block title
Block content

"Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayr-i müslim dahi anlasa herhalde tasdik edecektir." "Gayri müslim kaldığı halde iman eder." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman tabiri daha çok inanca dair, akaide bakan yönlere işaret ediyor. İslam ise şeriat ve onun kanunlarına bakıyor. İmanın altı şartı imanı temsil eder, İslam’ın beş şartı da İslam’ın kanun ve şeriat kısmını temsil eder. Mümin imana bakar, müslim ise İslam’a, yani şeriata bakar.

İnsanların bazıları imanın altı şartını kabul edip iman ederken, toplumsal hayata bakan İslam’ın kanun ve kurallarına taraf olmuyor. Onu beğenmiyor, hatta inkar ediyor. Mesela Allah’a ve ahirete iman ettiği halde,  şeriatın bir kuralı olan faiz ve zekatı inkar ediyor, beğenmiyor. İşte Üstad Hazretleri bu tip adamlara "gayri müslim olan bir mümin" ismini veriyor. Yani iman ettiği halde, İslam’ın şeriat ve kurallarını reddedip inkar ediyor demektir.

İnsanların bazıları da İslam’ın şeriatına, yani kanun ve kurallarına iman edip taraf olurken, iman kısmına inanmıyorlar. Mesela İslam’ın zekat, faiz, ceza hukuku gibi kurallarını benimseyip taraf olurken, imanın altı rüknünü inkar ediyorlar. Üstad Hazretleri bu tip adamlara da "gayri mümin olan bir müslim" adını veriyor. Yani dinin kanun ve kurallarını kabul edip taraf olurken, iman kısmını tamamen inkar ediyorlar anlamındadır. Tarihte bu tip inançta olan adamlar ve gruplar olagelmiştir.

Üstad Hazretleri bu durumda olan adamların İslam’a göre durum ve hükümlerini Ehl-i sünnete uygun bir şekilde belirtiyor. Bu iki tarz iman ve kabulde gerçek ve sahih bir iman olmadığı için iki tarzda olanlar da ehli necat değildir. Zira iman ve İslam tecezzi kabul etmez, bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek Allah ve İslam katında makbul ve geçerli bir iman değildir. Neticesi ise ebedi ateştir.

Sahih ve muteber iman; hem imanın şartlarını hem de İslam’ın kaide ve kanunlarını kalben tasdik etmek ve dil ile ikrar etmekle mümkündür. İşte bu şekilde iman edenlerin imanı Allah katında sahih ve geçerlidir. Günümüzde bir çok insanın İslam kanunlarına ve  şeriatın hukuk sistemine çöl kanunu veya geçmişte  kalmış kanunlar demeleri, imansızlık ve dalalettir. Böyle söyleyenler bu inanç üzere ölürlerse ebedi ateşten kurtulamazlar. Biz mümin ve Müslim olarak İslam’ın imani ve şeri kanunlarını bir bütün olarak kabul ve iman ederiz. Allah’ın hidayeti ve selameti ancak mümin ve Müslimlerin üzerinedir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...