Block title
Block content

"Hem, insan ve bazı canavarlardan başka..." Bazı vahşi hayvanlar akıllı olmadıkları halde, neden emre uygun hareket etmiyor; hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele, hayvânattır. Hayvânat dahi, iştiha sahibi bir nefis ve bir cüz-ü ihtiyarîleri olduğundan, amelleri hâlisen livechillâh olmuyor. Bir derece nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. Onun için, Mâlikü'l-Mülki Zü'l-Celâli ve'l-İkram, kerîm olduğundan, onların nefislerine bir hisse vermek için, amellerinin zımnında onlara bir maaş ihsan ediyor."(1)

Üstadımızın yukarıda da ifade etmiş olduğu gibi, hayvanların ilkel ve basit de olsa bir iradeleri var. Lakin bu irade ahirette sorumluluk getirecek bir irade değildir. Ama bu iradenin dünyada bir takım sonuçları olabiliyor.

Hayvanların vahşi ve nefsani fıtratları ve basit de olsa bir iradelerinin olması, onları biraz canavar olmaya itiyor. Bu da ilahi hikmetin bir takdiri oluyor. "Hem insan ve bazı canavarlardan başka” ifadesi de bu manaya işaret ediyor.

Zararlı ve vahşi hayvanlar şerri, kötülüğü ve cehennemi simgelerken, zararsız ve uysal hayvanlar ise hayrı, iyiliği ve cenneti simgeliyorlar. Hepsinin bir yaratılış gayesi bulunuyor ve ilahi isimlerin tecellisine ayna ve mazhar oluyorlar.

Yılan, çıyan, akrep, sürüngenler gibi hayvanlara bakınca insan cehennemi hatırlarken kuzu, koyun, serçe gibi hayvanlara bakınca da insan cenneti hatırlar.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...