"Hem, insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahlûka kadar her şey kemâl-i dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi..." cümlesinde geçen canavarlardan kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "canavarlar"dan maksat, fıtratına konulmuş et yiyicilik ve ihtiyacı için kullanacağı gücü, yanlış yerde kullanıp hayvanlar aleminde anarşi çıkaran aslan, kaplan, timsah, kurt, kartal gibi yırtıcı ve güçlü hayvanlardır. Bunların helal rızıkları ölmüş hayvanların leşleri olup, zahiri vazifeleri de çevreyi temizlemek ve kokuşmaları önlemektir.

İnsandan başka kâinatta her şey, tam bir itaat içindedir ve vazifelerini mükemmel yaparlar. İnsanın itaat edip etmemekte serbest bırakılması ise dünya imtihanının bir icabıdır. Yoksa Allah insanı da diğer mahlûkat gibi itaatkâr kılabilirdi. O zaman da imtihana gerek kalmaz ve dünya ortamı olmazdı.

Her şeyin mükemmel bir ahenk ve nizam içinde hareket etmesi, itaatin en büyük delilidir. Bugünkü fen ilimleri, eşyanın vazifesini ve birbirleriyle muvazenesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ne Güneş büyüklüğüne güvenip isyan edebilir, ne de karınca küçüklüğüne güvenip gizlenebilir. Her şeyin tedbir ve dizgini Allah’ın elindedir.

"Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir."(1)

Burada canavarların ifade edilmesinde insana bir ikaz ve ihtar var.

"Bazı canavarlar" denilmesiyle, canavarların da büyük çoğunluğunun fıtrat kanunlarına itaat ettiklerini beyan ederek "İnsana ne olmuş ki iman ve ibadet ile Allah’a itaat etmiyor?!." ikazında bulunuluyor.

Bazı canavarlar tekvinî şeriata aykırı hareket ettiklerinde dünyada cezalarını görürler. Üstat Hazretleri bir risalesininde kaplan gibi hayvanların helal rızkının ölü hayvanlar olduğunu belirtir ve ceylanın yavrusunu yediğinde bir avcı tafından vurularak cezasını gördüğünü ifade eder.

Öyle ise “Cehennem haktır, ayn-ı adalettir!..”(2) sözü, insanın ne kadar büyük bir zulüm ve haksızlık içinde olduğuna îma eder.

Vazifesizlik ve itaatsizlik bütün kâinatın hakkına ve hukukuna bir tecavüz ve bir zulümdür.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 6.
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, Onuncu Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...