"Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriyâ ve celâl-i Sübhânî ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i Samedâniye tahakkuk etmesi içindir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyası, bir başkasının müdahil ve iştirakini şiddetle reddeder, onu asla kabul etmez ki, bu tevhidin en büyük esaslarından birisidir. Yani sonsuz büyüklük ikinci bir büyüklüğü, sonsuz kibriya ikinci bir kibriyayı asla ve kata kabul etmez ki, tevhidin özü budur zaten.

Bir köyde iki muhtarın, bir şehirde iki valinin, bir ülkede iki padişahın yerleşmesi nasıl mümkün değilse, kainatta ve onun idaresinde de iki azametin iki kibriyanın yerleşmesi ve birleşmesi asla ve kata mümkün değildir. İşte azamet ve kibriya tevhitte bu şekilde tahakkuk ediyor.

"Celal ve Sübhan" tabirlerinde de benzer manalar bulunmaktadır. Sonsuz celal sahibi Allah’ın başka iştirakçileri ve ortakları kabul etmesi "celal" manası ile bağdaşmaz. Evet şirk bir kusur bir leke bir noksanlıktır ki, sonsuz sübhan olan Allah ile bağdaşması elbette düşünülemez.

"Sübhan" Allah’ın eksik ve noksanlıklardan pak ve temiz olmasıdır ki, bu ince ve latif mana en güzel tevhitte kendini izhar ve ilan ediyor. Yani ikinci bir ilah tasavvuru hem tevhide hem de sübhan manasına aykırıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...