"Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle ihâtalı ve azametli bir hafîziyet hükmeder ki, zîhayat her şeyin ve her hâdisenin çok sûretlerini ve gördüğü fıtrî vazifesinin defterini..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafta; Allah’ın Hafiz isminin kainattaki tecellisi ve bu tecellilerin ahirete olan işaret ve beşareti izah ediliyor.

Tohum, çekirdek ve hafıza gibi varlıkların ortaya koyduğu "saklama ve koruma" fiili; Hafîz ismine, bu isim de âhirete işaret ediyor. Şöyle ki:

Dünya hayatında bütün bitki ve hayvanların en basit şeylerini tohum ve çekirdek gibi şeyler ile muhafaza eden Hafiz ismi, kainatın halifesi ve en büyük mahluku olan insanın amellerini de elbette muhafaza ve kayıt altına alacaktır. Nitekim aldığına dair kainatta çok emareler vardır, mesela insan hafızası buna somut bir örnektir.

Muhafaza ise ancak muhasebe için yapılır. Yani Allah, insanların amellerini ve eylemlerini hesap ve muhasebe için kayıt altına alıyor. Hesap ve muhasebe ise ceza veya ödül için yapılır ki; en büyük ve daimi ceza ve ödül yeri de cennet ve cehennemdir. Öyle ise kainattaki Hafiz isminin tecellilerinin hepsi; haşre ve ahirete işaret ve beşaret ediyor demektir.

İnsan bu dünyada, ahirete hazır olmak için terakki ve tasaffi eder. Yani imtihan ve mücadele yolu ile nüve şeklinde olan kabiliyetlerini ağaç şekline çevirir ve bunun karşılığını, yani ödülünü ahirette alır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...