"Hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak ve hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir. Hem madem âsârının şehadetiyle, bütün kemalât, onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl baraj bendinin bu tarafındaki su sızıntıları veya küçük su birikintileri, arkasında büyük bir su kitlesinin olduğuna işaret ediyor ise, aynı şekilde kainattaki bütün mükemmel eserler ve sanatlar da sonsuz mükemmellikte olan bir Zat'a işaret edip delalet eder. Kainattaki sanatların kemalini bu zamanda fen ilimleri kati bir şekilde gösterip ispat ediyor.

İşte kainat ve içindeki mükemmel eserler, eser sahibinin sonsuz mükemmelliğine ve kemaline işaret ediyor, onu akla ispat ediyor. Onun eserleri ve icraatlarındaki ciddiyet ve hakkaniyet, onun ne kadar ciddi ve hak olduğunu bize gösterir. Elbette nihayetsiz ciddi ve hak olan bir Zat'ın vaatleri de haktır ve ciddidir.

Öyle ise yüz binlerce peygamber vasıtası ile bize vaat ettiği ahiret hayatı elbette haktır ve vuku bulacaktır. Böyle mükemmel eser ve icraat sahibi bir Zat'tan kusurlu ve hıyanetli hallerin ve davranışların çıkması elbette mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...