Block title
Block content

"Hem meraya-yı mevcûdatta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiyye-i İlâhiye ile beraber istiyor." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Onuncu Söz’de aynı mana şöyle dile getirilir:

“Bak: Kendine ve ümmetine saadet-i ebedîye istiyor. Bekà istiyor. Cennet istiyor. Hem, mevcudat âyinelerinde cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiye-i İlâhiye ile beraber istiyor. O esmâdan şefaat talep ediyor, görüyorsun.”

Buna göre “esma ile beraber istemek”, o esmadan şefaat talep etmek manasına geliyor. Meselâ, bir mümin “Ya Rab! İsm-i Azâm’ın hürmetine şu duamı kabul et.” dediğinde, duasının kabulüne ism-i azamı şefaatçi yapmış olur.

Soruda geçen ifadeyi, “Peygamberimiz (asm.) mevcudat aynalarında ahkâmını gösteren, yani varlık âleminde tecelli eden bütün isimleri şefaatçı yaparak dua ediyor.” şeklinde anlayabiliriz.

“… Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtela olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasılki nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten istiaze ediyor.”(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...