"Hem, meselâ, hırs ve israfta öyle bir cezâ var ki, şekvâlı, meraklı, mânevî ve kalbî bir cezâ insanı sersem eder." cümlesine örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hırs; kainata konulan sebepler zincirini atlayarak, neticeye kısa yoldan ulaşma çabasıdır. Tarlayı ekmeden, sulamadan, mahsulatı arzulamak gibi bir duygudur. Böyle bir duygu ise; asla ve kat'a başarı elde edemez, daima mahrumiyete ve sıkıntıya mahkumdur. Zira neticeyi almak için neticeye takılmış sebepleri birer birer aşmak gerekiyor; bunlardan birisini atlasa netice hasıl olmuyor, bu da neticeden mahrum kalmasına sebep oluyor.

Mesela; birisini beklerken onun gelmesini aşırı isteriz, bu bizde bekleme sabrını tüketir ve gelmeyecek der gideriz. Halbuki kavuşmanın şartı beklemekti, biz gittikten biraz sonra o zat geldi. Burada teenni ile hareket etmek gerekirken, hırs ile hareket ettiğimiz için sonuçtan, yani kavuşmaktan mahrum kaldık.

Yine sabah mühim bir iş için erken kalkmamız gerekiyor, biz de bu mühim işi düşünerek akşam hırsla uyumaya çalışıyoruz, bunun verdiği sıkıntı ile uykumuz iyice kaçar, halbuki hırslanmadan uykunun gelmesini sabırla beklesek sorun kalmaz.

Dilencilerden aşırı bir hırsla talep edeni hiç kimse sevmez ve acımaz; ama tevekkül ile sakin duran bir dilenciye herkes fıtri olarak acır ve meyleder. Burada dilenci sabır ile sakin dursa herkesin merhametini kendine çeker; ama hırs ile herkese atılsa o zaman teenni ile sakin durmadığı için kaybeder.

Neticeye ulaşmanın bir yolu vardır; o da Allah'ın koymuş olduğu tertibe uymaktır, bu genel için de böyledir, basit gündelik işlerimizde de böyledir.

İsraf eden birisi; eninde sonunda zillet ve fakirliğe mahkum olur. Hem ruh dünyasını hem de iktisadi dengesini bozar. Mesela bir ayda harcaması gerekeni bir gecede harcarsa, yirmi dokuz gün meşakkat ve sıkıntı çeker. Kalp ve ruhu da bundan müteessir olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...